24.06.2021 15:59

V Trnavě byly vyhlášeny výsledky soutěže Dramaticky mladí

Tohtoročný ročník súťaže pôvodných dramatických textov pre deti a mládež od 9 do 18 rokov s názvom Dramaticky mladí sa niesol v myšlienke: Aj keď ste doma, môžete byť svetoví. Slávnostné vyhodnotenie výsledkov prebehlo dnes, 24. júna 2021, v Divadle Jána Palárika v Trnave. Ako dopadol posledný ročník súťaže?

Divadelný ústav pravidelne vyhlasuje súťaž pôvodných dramatických textov. „Už pri vyhlasovaní tohto ročníka sme napäto čakali, do akej miery sa v textoch odrazí téma pandemickej situácie a fakt, že deti sa nemohli niekoľko mesiacov prirodzene socializovať. Pretrvávali témy vychádzajúce zo života detí a mládeže. Kvalita textov bola na veľmi dobrej úrovni, porota dokonca udelila dve prvé miesta,“ hovorí Vladislava Fekete, riaditeľka Divadelného ústavu.

Výsledky súťaže Dramaticky mladí
O víťazných dramatických textoch rozhodla odborná porota v zložení: Dominika Zaťková (divadelná kritička), Lenka Dzadíková (teatrologička) a Dária Fojtíková Fehérová (teatrologička).

  1. miesto | Laura FEDOROVÁ: Šušulúška

„Pri divadelnej hre s názvom Šušulúška porota ocenila vybudované charaktery postáv, ako aj premyslenú výstavbu hry a postupné odhaľovanie súvislostí. V neposlednom rade aj vysokú štylistickú úroveň textu.“ Lenka Dzadíková

  1. miesto | Filip ČERVENÝ: Hon na Slizmana

Hon na Slizmana je príbeh o dvoch kamarátoch a jednej sestre, ktorá sa chce dostať k nim do partie. Porota vyzdvihla autentické prostredie, premyslený príbeh a zábavnú, prekvapivú pointu. Táto hra má dramatický potenciál a autor by mal určite pokračovať v písaní.“ Dária Fojtíková Fehérová

  1. miesto | Katarína ZUBÁKOVÁ: Dávajte si pozor na ľavákov! Môžu byť dobrí aj zlí

„Autorka hry Dávajte si pozor na ľavákov! Môžu byť dobrí aj zlí zaujala tajomnou až hororovou atmosférou príbehu chlapca, ktorý sa ocitá v obci plnej poverčivých ľudí. Postupne graduje tlak okolia na to, aby bol ako všetci ostatní a písal pravou rukou. Je to jednoduchý, ale veľmi inšpiratívny námet s metaforickým presahom.“ Lenka Dzadíková

  1. miesto | Anna VATALOVÁ: Kamaráti

„Autorka hry Kamaráti je ostrieľanou účastníčkou dielní kreatívneho písania a súťaže Dramaticky mladí. Príbeh najlepších kamarátov a prebúdzajúcej sa lásky medzi nimi vystavala dramaticky aj formálne – pútavo a kultivovane. Porota ocenila premyslenú štruktúru dramatického textu a krištáľovo čistú úprimnosť autorkinej výpovede.“ Dominika Zaťková

Dielne kreatívneho písania s divadelnými odborníkmi sú dlhoročnou súčasťou súťaže Dramaticky mladí. Katarína Zubáková a Anna Vatalová boli účastníčkami tohtoročnej dielne kreatívneho písania v Banskej Bystrici, pričom tento rok dielne prebiehali takisto v Bratislave a v Trnave.

„Bola som veľmi prekvapená, že moji študenti po celom školskom dni, ktorý strávili za monitorom, našli v sebe chuť a energiu na to, aby sa pripojili na naše online lekcie. Videla som, že zažívajú veľký tlak, ale snažila som sa ich motivovať a inšpirovať v tom, aby nestrácali chuť tvoriť. Práve vďaka vlastnej tvorbe, pretaveniu autentických pocitov do literárneho diela, mohla byť sociálna izolácia znesiteľnejšia. Som nesmierne vďačná za pracovitosť, svedomitosť, dôveru a ohromnú kreativitu, s ktorou študenti plnili všetky naše zadania. Vznikli úžasné práce, nielen dramatické texty, ale aj básne a poviedky. Možno aj tieto ťažké časy v deťoch prehĺbili potrebu vyjadrovať sa skrze literárnu tvorbu, hovoriť o svojich pocitoch, o tom, čo ich trápi, čo prežívajú formou príbehov, fikcie, imaginácie, metafor. Som rada, že som mohla byť celý rok v kontakte práve s týmito deťmi. Ich videnie sveta ma neprestáva udivovať a obohacovať aj v mojej vlastnej umeleckej tvorbe,“ hovorí dramaturgička Divadla Jána Palárika v Trnave Lucia Mihálová.

Vyhodnotenie výsledkov súťaže prebehlo dnes, 24. júna 2021, v priestoroch Divadla Jána Palárika v Trnave za účasti odbornej poroty a organizátorov. Mladé autorky a autor si tiež mohli vychutnať realizáciu svojich textov v praxi – formou scénického čítania v podaní hercov trnavského divadla.

Viac informácií sa dozviete na webovej stránke Divadelného ústavu.

 

Autor článku: Eva Fačková; Foto: Divadlo Jána Palárika, zdroj: web divadla