20.07.2017 23:18

Ve Znojmě zazněla světová premiéra opery Příběh o Kristu

Na Hudebním festivalu Znojmo dnes hudebníci odehráli v kostele svatého Michala světovou premiéru barokní opery Příběh o Kristu od německého skladatele Heinricha Schütze. Diváci měli možnost slyšet různé dobové hudební nástroje, reprízy se uskuteční v pátek a v sobotu.

Schütze je pokládán za nejvýznamnějšího německého skladatele před Bachem a většinu života prožil v 17. století. V tomto díle vypráví o zrození a smrti Ježíše Krista. „Naše scénické provedení spojuje zásadní období liturgického roku, a to Vánoce a Velikonoce. Spojení těchto skladeb je v běžném koncertním režimu v souvislosti s praxí koncertů v chrámovém prostředí nemožné. Samostatně jsou díla hrána v Německu i jinde, u nás velmi zřídka. Chrámové prostředí bylo zejména v jezuitských, ale také františkánských kostelech bohatě využíváno pro duchovní divadlo, nejčastěji právě Pašije o Velikonocích a příběh o narození o Vánocích," řekl ČTK dirigent a umělecký ředitel festivalu Roman Válek.

Zvuk orchestru mohli diváci slyšet v autentické podobě, tedy tak, jak by jej slyšeli i lidé před staletími. „Ve vokálním ansámblu bychom dříve našli více mužských altů i sopránů a méně žen, zdali vůbec nějaké. Moderní je scénické pojetí režisérky Lindy Keprtové, které vizuálně volně pracuje s danou tematikou, avšak citlivě vzhledem k liturgickému prostoru a nadčasovému tématu," uvedl Válek.
Z historických hudebních nástrojů byly slyšet například theorba, tehdy velmi používaný loutnový nástroj, truhlové varhany, kornety, což byly křivé rohy, renesanční trombony zvané sackbut, cembalino či zobcové flétny.
Opera vznikla formou stagiony, což znamená, že jde o dočasný divadelní soubor, který vzniká speciálně pro Hudební festival Znojmo. „Padesát lidí se na tři týdny sejde a jdou za jediným cílem. Vytvořit krásné a unikátní představení. V České republice jsme co do pravidelnosti jediný festival, který vytváří operu touto formou," řekl prezident festivalu Jiří Ludvík.

Dramaturgie festivalu se každoročně soustředí na výběr neobvyklých hudebních titulů, často na díla, která mají v Česku premiéru. „Ideou letošního je filozofický odkaz díla Martina Luthera, jehož reformní hnutí a myšlení otevřelo brány chrámů a kostelů nové hudbě, inspirované renesanční Itálií, zejména benátskou školou," doplnil Válek. Letos uplynulo 500 let od Lutherova uveřejnění 95 tezí ve Wittenbergu.

https://www.hudbaznojmo.cz/

Autor článku: ČTK: mei, kš