28.09.2016 14:41

Veřejné přednášky Katedry divadelních studií

Podzimní program veřejných přednášek KDS přináší témata z dějin i současnosti současného evropského divadla, divadelní teorie nebo kulturních performancí. Přednášet budou Dalibor Tureček, Veronika Štefanová, Lukáš Jiřička nebo Šárka Havlíčková Kysová. Všichni jste srdečně zváni.

Čas a místo konání: pondělí 15.50‒17.20, učebna G01 (suterén), Gorkého 7, Brno

Program

 • 3. 10. Dalibor Tureček: Drama a divadlo - národnost a Evropa
  Ústav bohemistiky, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 • 17. 10. Barbora Kašparová: Německý Tanztheater a dílo Piny Bausch
  Germanistika + Katedra divadelních studií FF MU 
  Kristýna Řičánková: Teatralita ženských rituálů a kulturních performancí
  Katedra divadelních studií FF MU
 • 31.10. Veronika Štefanová: Nový cirkus jako dramatické umění
  Katedra divadelní vědy FF UK, Český rozhlas Praha, Divadelní noviny
 • 14. 11. Martin Bernátek: Promítání v divadlech před první světovou válkou
  Katedra divadelních studií FF MU, Katedra divadelních a filmových studií FF UPOL
 • 28. 11. Lukáš Jiřička: Dobyvatelé akustických scén - hudební divadlo a experimentální rozhlasová tvorba
  Divadelní fakulta AMU v Praze
 • 12. 12. Šárka Havlíčková Kysová: Kognitivní teatrologie
  Katedra divadelních studií FF MU


Kontakt: VerejnePrednaskyKDS@gmail.com 


Autor článku: Martin Bernátek