08.12.2020 08:19

Veřejné vyhlášení výběrového řízení: Intendant – výkonný ředitel Divadla Archa

Divadlo Archa, o.p.s. je přední centrum pro současná scénická umění bez ohledu na hranice mezi žánry, se sídlem v centru Prahy. Archa má za sebou více než 25 let inovativních projektů, progresivní dramaturgie a domácí i mezinárodní spolupráce s renomovanými soubory a umělci.

Nyní se otevírá příležitost navázat na úspěšnou minulost a vytvářet novou budoucnost Divadla Archa!

V roce 2021 projde divadlo transformací na právní formu „zapsaný ústav“. Od roku 2022 bude mít novou organizační strukturu. Pro ni hledáme intendanta – výkonného ředitele divadla.

Intendant bude statutárním zástupcem divadla a hlavní osobou zodpovědnou za směřování, provoz a ekonomiku divadla. Cílem jeho činnosti bude zajistit stabilitu, udržitelnost a další rozvoj divadla, a to v součinnosti s uměleckým a programovým ředitelem.

Koho hledáme:

Osoba intendanta – výkonného ředitele by měla mít následující schopnosti a dovednosti:

 • nadšení pro práci v kulturní organizaci,
 • VŠ vzdělání a 3 roky praxe v řízení kulturní nebo jiné neziskové organizace,
  nebo jiné adekvátní vzdělání a 5 let praxe v řízení kulturní nebo jiné neziskové organizace,
 • vůdčí a manažerské schopnosti (leadership, efektivní organizace práce, řízení lidí, základní znalost legislativy, práce s PC apod.),
 • schopnost plánovat provozní i finanční záležitosti ve střednědobém i dlouhodobém horizontu, stejně jako schopnost řešit akutní problémy,
 • zkušenosti ze zahraničí nebo s mezinárodními projekty,
 • přehled o tuzemské i mezinárodní scéně performing arts,
 • schopnost komunikovat v českém (příp. slovenském) jazyce,
 • schopnost komunikovat v anglickém (příp. dalším) jazyce.

Mezi vaše povinnosti a kompetence bude patřit:

 • Jako intendant budete statutárním zástupcem Divadla Archa (ředitelem) a budete jednat jménem divadla ve věcech provozu a hospodaření.
 • Vaším úkolem bude vytvářet střednědobé a dlouhodobé strategie rozvoje divadla a poté je s týmem divadla naplňovat.
 • Se svým týmem budete mít na starosti kompletní finanční stránku divadla a její rozvoj – budete jednat s poskytovateli grantů, dotací a darů, stejně tak budete mít na starost marketing a rozvoj publika, rozpočty jednotlivých projektů a oddělení.
 • Ve spolupráci s programovým ředitelem a uměleckým ředitelem se budete podílet na plánování umělecké tvorby divadla z pohledu řádného hospodáře.
 • Budete mít nejvyšší slovo při řešení provozně-personálních záležitostí v divadle.
 • Budete zodpovídat za zpracování a předání účetní závěrky Dozorčí radě a výroční zprávy Správní radě.

 Co nabízíme:

 • příležitost vést a rozvíjet renomovanou nezávislou kulturní organizaci, být hybatelem progresivní kultury (nejen) v Praze,
 • přátelský a sehraný kolektiv,
 • zázemí divadla se stálou scénou v centru Prahy,
 • aktivní účast na zajímavých projektech (vč. koprodukčních a mezinárodních),
 • vazbu na síť spolupracujících tuzemských i mezinárodních divadel, souborů a umělců,
 • platové ohodnocení s fixní i motivační (pohyblivou) složkou, odpovídající podmínkám neziskových organizací v kultuře,
 • služební telefon, notebook, stravenky,
 • pružnou pracovní dobu,
 • 5 týdnů dovolené,
 • externí spolupráce dle dohody během roku 2021, od 1.1.2022 převzetí plné funkce statutárního zástupce Divadla Archa.

Hledáme právě vás?
Dejte nám vědět! Využijte příležitost a zašlete svůj

 • životopis
 • motivační dopis v délce max. jedné strany A4

do 31.12.2020 na adresu konkurz@archatheatre.cz

Všem uchazečům odpovíme do 21.1.2021.

Autor článku: Pavlína Svatoňová