06.03.2018 18:22

Výběrové řízení na podporu zahraniční cesty na mezinárodní taneční veletrh Tanzmesse 2018

Institut umění - Divadelní ústav (IDU) vyhlašují výzvu k účasti na „Tanzmesse 2018 “, čtyřdenním mezinárodním veletrhu současného tance, který je určen manažerům a expertům v oblasti současného tance působících v České republice. Od účastníků se očekává aktivní účast na diskusní prezentaci, na níž zástupci taneční komunity představí aktuální témata současného tance v ČR. Dále očekáváme aktivní spolupráci s týmem IDU při obsluze stánku a společenských setkáních v průběhu veletrhu.

Datum konání: 29. SRPNA – 1. ZÁŘÍ 2018
Místo: Düsseldorf, Německo
Periodicita: bienále
Žánr: současný tanec
Web: https://www.tanzmesse.com/en/

Nejvýznamnější evropská taneční událost kombinuje taneční festival s veletrhem, jehož se účastní na 1500 delegátů z celého světa. Tanzmesse je bienále, jehož smyslem je posílit vzájemnou informovanost o dění v taneční oblasti nejen mezi evropskými státy, ale celosvětově. Jde rovněž o navázání či prohloubení osobních kontaktů, které jsou předpokladem pro úspěšnou výměnu projektů, spolupráci, zajištění hostování, rezidencí a podpora mobility umělců.

Veletržní stánek Institutu umění – Divadelního ústavu nabídne účastníkům veletrhu propagační materiály IDU z oblasti tance a divadla a dále výběr z propagačních a informačních materiálů reprezentativního výběru souborů současné české taneční scény.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ JE URČENO pro fyzické osoby starší 18 let v den podání žádosti, které mají trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR.

POVINNÉ PŘÍLOHY:

  • strukturované profesní CV a aktivity instituce či organizace, kterou zastupuji
  • nestrukturované stručné CV (max. 1000 znaků) + portrétní foto v tiskové kvalitě
  • motivační dopis
  • přihláška

KRITÉRIA HODNOCENÍ A VÝBĚRU:

  • dosavadní výsledky činnosti jednotlivce;
  • odborné předpoklady jednotlivce a jeho schopnost předat poznatky ze zahraniční cesty v ČR (praktické uplatnění získaných
  • zkušeností v zahraničí např. formou publikování v odborném tisku, kurátorská příprava apod.);
  • přínos akce pro odbornou práci IDU na základě závěrečné zprávy;
  • vybraní účastníci jsou povinni po absolvování programu zhodnotit písemně přínos akce pro vlastní odbornou práci, pro instituci,
  • ve které působí a pro IDU na základě podrobné závěrečné zprávy

PŘIJETÍ ŽÁDOSTI:

Písemné žádosti jsou přijímány na formuláři „TANZMESSE 2018“ - ke stažení níže

Žádosti a povinné přílohy se přijímají POUZE ELEKTRONICKY na e-mailové adrese: pavel.storek@divadlo.cz (v kopii: martina.peckova-cerna@divadlo.cz) nejpozději  ve středu  11. května 2018 (24:00hod)

Letenky, ubytování, akreditace na veletrh a doprovodný program produkčně a finančně zajišťuje IDU. Odlet 29. 8. 2018, přílet 3.9. 2018. Termín odletu a příletu je závazný.

Žádosti posuzuje dramaturgická rada PeformCzech, jako poradní orgán Institutu umění – Divadelního ústavu.prihlaska-tanzmesse-2018