01.02.2017 09:57

Vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitele divadelního studia DISK

Vyhlašovatel: Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Praze zastoupená děkankou Mgr. et MgA. Doubravkou Svobodovou

Termíny:
Lhůta pro podávání přihlášek: do 16. 3. 2017 písemně na adresu:
AMU v Praze, Divadelní fakulta, Malostranské nám. 12, 118 00 Praha 1
Obálku prosím označte „Výběrové řízení DAMU - ds DISK“
1. kolo – bez účasti uchazečů, termín: 20. 3. - 27. 3. 2017
2. kolo – pohovor, termín: v týdnu od 3. 4. do 7. 4. 2017

Pracoviště: Divadelní studio DISK, fakultní divadlo DAMU, Karlova 26, Praha 1

Pracovní pozice: Ředitel ds DISK

Úvazek: 1,0

Datum nástupu:  dle dohody, červen - srpen 2017

Trvání pracovní smlouvy: na dobu určitou - 3 roky

Platové podmínky:

 • třída dle vnitřního mzdového předpisu AMU,
 • příplatek za vedení
 • osobní příplatek dle pracovních výkonů
 • plat
 • 5 týdnů dovolené

Kvalifikační předpoklady: 

 • VŠ vzdělání divadelního a/nebo manažerského směru
 • praxe ve vedení týmu
 • podrobná znalost divadelního provozu a produkce
 • znalost ekonomiky, managementu, marketingu divadla
 • komunikativnost, organizační schopnosti

Požadované doklady: 

 • kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • strukturovaný životopis,
 • motivační dopis,
 • reference,
 • teze koncepce v oblasti provozu, fundraisingu a marketingu divadla DISK

Termíny konzultací se stávajícím ředitelem ds DISK: pátek 24. 2. 2017 v 15.00 a v úterý 28. 2. 2017 v 15.00 hodin v divadelním studiu DISK, Karlova 26, Praha 1.

Autor článku: Linda Lidmilová