29.02.2016 11:52

Vyšla kniha Dobyvatelé akustických scén. Od radioartu k hudebnímu divadlu

Lukáš Jiřička
Dobyvatelé akustických scén. Od radioartu k hudebnímu divadlu (Goebbels, Neuwirth, Ammer, Oehring)

Autor knihy Lukáš Jiřička na příkladu čtveřice režírujících skladatelů z Německa a Rakouska ukazuje aktuální tendence ve světě hudebního divadla a experimentálního rozhlasového umění. Kromě historického a teoretického vhledu do postupné emancipace a rozvoje rozhlasového a hudebnědivadelního světa představuje autor čtveřici aktivních tvůrců – Heinera Goebbelse, Olgu Neuwirth, Andrease Ammera a Helmuta Oehringa –, jejichž tvorba pokrývá značné spektrum dramaturgických strategií, inscenačních a kompozičních metod a technik. Knihu doplňují rozhovory jak s ústřední čtveřicí představených autorů, tak také s FM Einheitem (hudebním skladatelem a blízkým spolupracovníkem Helmuta Oehringa), Hansem Burkhardem Schlichtingem (významným rozhlasovým producentem), Georgem Katzem (hudebním skladatelem, jedním z pionýrů elektronické nové hudby v NDR) a Dieterem Schnebelem (hudebním skladatelem a muzikologem).

ISBN 978-80-7331-375-3, vydalo Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, Praha 2015, 1. vydání, 415 stran, vazba V2.

www.namu.cz 


Autor článku: Klára Kadlecová

Vyšla kniha Dobyvatelé akustických scén. Od radioartu k hudebnímu divadlu