06.01.2017 13:10

Vyšla kniha Fenomén českého loutkářství

Jan Novák
Fenomén českého loutkářství
Nejstarší amatérské soubory

Ojedinělá publikace se zabývá historií českého loutkářství, které bylo jako svého druhu unikát v nedávné době zapsáno na seznam nehmotného kulturního dědictví České republiky. Jan Novák, sám loutkář, se dějinám i provozování loutkového divadla věnuje již desítky let. Podařilo se mu shromáždit úctyhodné množství informací, včetně statistických údajů, které doplnil více než 150 fotografiemi a také příslušnou bibliografií. Kniha představuje vedle nesporného badatelského přínosu poctu všem loutkářským souborům, z nichž mnohé se mohou pochlubit padesátiletou, a některé i stoletou historií. Publikace detailně mapuje práci 84 dlouhověkých amatérských souborů, a to nejen těch, které výrazně ovlivnily tvář českého loutkářství, ale i těch nenápadných, které mnohdy působí ve velmi skromných podmínkách. Autor se věnuje také specifické estetice loutkového divadla a poutavým způsobem vypráví příběh jeho nezřídka komplikované existence.

Knihu vydalo nakladatelství KANT ve spolupráci se Svazem českých divadelních ochotníků.

ISBN: 978-80-7437-205-6

Autor článku: Klára Kadlecová