19.08.2019 12:09

Vyšla publikace Umění loutky: České historické loutky ze sbírky Marie a Pavla Jiráskových

Unikátní a svým rozsahem i zpracováním výjimečná publikace přináší výběr z nevýznamnějších exponátů ojedinělé, po více než třicet let budované sbírky loutek a rodinného či spolkového loutkového divadla Marie a Pavla Jiráskových. Ti jako erudovaní znalci historie českého loutkářství doprovodili knihu studií o vývoji českého loutkového divadla a každou fotografii loutky podrobnými texty o jejím původu, zpracování, typologii, včetně jejího uplatnění v divadelním repertoáru. Publikace splňuje jak vysoké nároky odborné veřejnosti, tak je svou čtivou formou a zejména bohatým ilustračním doprovodem přístupná laikům, potažmo všem milovníkům loutkového divadla, a lze ji vnímat jako poctu fenoménu českého marionetového divadla, které je chráněno jako součást nehmotného světového kulturního dědictví UNESCO.

Umění loutky
České historické loutky ze sbírky Marie a Pavla Jiráskových

Nakladatel: KANT
450 stran, 750 fotografií, 10 esejí

Koncepce: Marie Jirásková
Text: Pavel Jirásek
Redakce: Eva Hrubá

Vydal Karel Kerlický – KANT ve spolupráci s Janáčkovou akademií múzických umění v Brně.

Autor článku: Pavel Jirásek