07.03.2022 15:56

Výsledky výběrového řízení IDU na podporu zahraničních kontaktů v oblasti profesionálního umění (Go and See) pro rok 2022 (1. kolo)

IDU zveřejnil výsledky výběrového řízení na podporu zahraničích kontaktů v oblasti profesionálního umění Krátkodobá mobilita - Go and See pro rok 2022 (1. kolo).

Cílem programu je podpořit mezinárodní spolupráci a profesionalizaci českého umění v oborech divadlo, tanec, hudba, literatura, výtvarné umění a posílit mezinárodní spolupráci a profesní růst umělců a kulturních pracovníků prostřednictvím individuálních výjezdů na akce v zahraničí.

V souvislosti s pandemií COVID-19 se výzva v roce 2021 rozšířila o:

  • podporu vytváření propagačních a prezentačních materiálů individuálních uměleckých osobností
  • účast individuálních umělců a kulturních pracovníků na zpoplatněných mezinárodních on-line konferencích a krátkodobých workshopech

Výsledky výběrového řízení pro rok 2022 (1. kolo) naleznete ZDE

Komentář k rozdělení podpory v 1. kole programu krátkodobé mobility (Go and See) v roce 2022

Celkový požadavek žadatelů o podporu v programu krátkodobé mobility (Go and See) činil v 1. kole 2.506.445 Kč. O podporu požádalo 112 žadatelů napříč uměleckými obory. Komise z celkové částky 900.000 Kč určené pro 1. + 2. kolo pro rok 2022 podpořila v 1. kole 52 žadatelů v celkové výši 481.000 Kč. Vzhledem k omezeným finančním prostředkům tak vznikla výrazná disproporce mezi celkovým požadavkem a částkou, která byla v 1. kole roku 2022 přidělena. Komise pro krátkodobou mobilitu proto musela i v případě vysoko hodnocených žádostí snížit požadovanou částku podpory a současně upřednostnit žádosti (prvo)žadatelů, kteří splňovali základní hodnotící kritéria, nebo podporu projektů, které mají potenciálně větší dopad na tuzemskou uměleckou scénu.

Některé žadatele komise přeřadila do jiných výzev, které vyhlašuje SoundCzech a PerformCzech. Žadatelé budou o přeřazení informováni. Další možnosti podpory budou postupně zveřejňovány na webových stránkách IDU, sociálních sítích PerformCzech a SoundCzech a v newsletteru Divadlo.cz nebo Culturenet

Následující termín výzvy (2. kolo) pro rok 2022: vyhlášení květen 2022 / uzávěrka červen 2022.

Podmínky a další informace o programu naleznete ZDE.

Autor článku: IDU