19.09.2017 11:32

Výstava o Vlastislavu Hofmanovi v Ostravě

Vlastislav Hofman – Pocta invenci
27.9.2017 - 7.1.2018
Dům umění, Ostrava
Vernisáž 26. 9. 2017 v 17 hodin

Osobnost mnoha talentů, architekt, scénograf, malíř, designér a grafik Vlastislav Hofman stál po dlouhá léta ve stínu svých známějších kolegů ze skupiny Tvrdošíjní. Jako představitel kubistické architektury spolu s Františkem Menclem navrhnul krematorium v Moravské Ostravě, které by dnes patřilo k architektonickým perlám města, kdyby jej tehdejší režim koncem sedmdesátých let nenechal srovnat se zemí.
Hofmanovo scénografické dílo zahrnuje přes čtyři sta divadelních výprav. Hofman graficky ozvláštnil řadu publikací a nezanedbatelný je i jeho přínos v oblasti užitého umění. Mnohé z jeho realizací nábytku či porcelánu dodnes slouží svému původnímu účelu a překvapují inovativním designem.
Všeobecně nadaný umělec získal během života řadu ocenění, mimo jiné i na mezinárodních výstavách v Paříži a Miláně. Nenechte si ujít výstavu v Galerii výtvarného umění v Ostravě, která umělcovo jméno připomene veřejnosti a představí jeho scénografickou tvorbu, architektonické návrhy, malby, grafiku i užité umění.

Projekt navazuje na rozsáhlou retrospektivu díla architekta, grafika, malíře, designera a mezinárodně uznávaného scénografa Vlastislava Hofmana (1884–1964), příslušníka Skupiny výtvarných umělců a skupiny Tvrdošíjní, která se konala v Obecním domě v Praze v roce 2004. Nesla název Kubista nejtvrdošíjnější a podtrhovala jeho uměleckou a názorovou pozici v české avantgardě počátku 20. století.
Koncepce připravované výstavy tentokráte klade výběrem prací důraz na Hofmanovu mimořádnou invenci a tvůrčí odvahu, jež se prosazovaly jak v jeho architektonických vizích a soutěžních návrzích, tak v designérské, grafické a scénografické tvorbě. Obsáhne všechny výstavní prostory galerie a klade si za cíl vyzdvihnout právě tuto Hofmanovu výjimečnost. V hlavním spodním sále položí důraz na řešení hřbitova v Praze-Ďáblicích (1911–1914), na dobu překračující návrhy fasád (1914) a na návrh řešení citadely Vyšehrad (1914–1915). Doplní je pronikavé designérské návrhy nábytku (1911–1913), ukázky užitého umění (1910–1919) a výběr grafické tvorby z let 1918–1921, obohacený o dosud nezveřejněné matrice linorytů a linořezů; opomenuty nebudou ani Hofmanovy návrhy Pomníků s urnou (1913–1915) a vize krematorií v Pardubicích (1919) a Písku (1920–1922). Vedlejší, tzv. přednáškový sál, věnujeme Hofmanovu zbořenému krematoriu v Moravské Ostravě, realizovanému ve spolupráci s ing. Františkem Menclem v letech 1923–1925. Jde o podstatnou část výstavy. Pokusíme se připomenout tuto výjimečnou stavbu a upozornit na brutální čin, ke kterému došlo za normalizace v roce 1980. Tato skutečnost je o to tragičtější, že se jednalo o Hofmanovu jedinou, komplexně řešenou kuboexpresivní stavbu. Z tohoto důvodu ji představíme prostřednictvím rozměrných digitálních tisků a celou kauzu aktualizujeme dobovým materiálem. Na spodní sály navážou v Kabinetu grafiky ukázky z cyklu F. M. Dostojevskij, který vyšel v roce 1917 pražským nakladatelstvím Františka Borového, a soubor kolorovaných linorytů Fysiognomie (1917–1918). Horní sál představí ukázky Hofmanovy malby z let 1915–1934, plakáty divadelních her a výběr zásadních prací z jeho scénografické tvorby. Tu obohatí snímky a projekce z divadelních inscenací; zveřejníme též díla scénografů, kteří dokázali na Hofmanovu scénografii podnětně navázat.
Výstavu doprovodí umělcova monografie z roku 2004 a katalog, zaměřený na nová zjištění v umělcově bohatém díle.
/Mahulena Nešlehová /

http://www.gvuo.cz/