19.12.2016 13:34

Výzva asociace kostýmních výtvarníků

Milé kolegyně a vážení kolegové,

obracím se na Vás jménem Asociace kostýmních výtvarníků, která se zrodila společným úsilím několika jednotlivců v časech, kdy kostýmní výtvarníci stáli zcela mimo hierarchii samostatných tvůrčích profesí a tím pádem jim po léta nebyla přiznávána právoplatná odměna z výnosů kolektivní správy. Nechci Vás unavovat výčtem všech peripetií celé pohnuté historie vzniku této prospěšné a potřebné organizace – postačí, když si každý z vlastní zkušenosti připomene chvíle, při nichž byl nesčetněkrát konfrontován s pohrdavým a nadřazeným přístupem ke své práci, kdy se setkal přezíravostí naší profese jako celku. Bohužel, podobné tendence pohledů se objevují i v přístupu vedení OOA-S a řídících orgánů a je jen nás, abychom tento neblahý přístup změnili. Přiznávám se k jistému dílu zodpovědnosti, že naše Asociace dlouhý čas nevyvíjela úsilí, aby se patřičně postavila za své členy a za řešení jednotlivostí, ale vývoj posledních měsíců a především Valná hromada OOA-S v červnu 2016 s celou naléhavostí prokázala, že je potřebné, aby Asociace kostýmních výtvarníků prokázala akceschopnost a organizovanost, aby náš hlas nebyl i nadále přehlížen a vykazován do pozice obtížných prosebníků na samém konci instituce, která by nám všem měla být pomocníkem a garantem.

V červnu 2017 budou na programu Valné hromady OOA-S předloženy návrhy klíčových dokumentů organizace: Stanovy a Rozúčtovací řád. Došli jsme ve vedení Asociace ke shodě, že je třeba se na tuto schůzi řádně a zodpovědně připravit, abychom předložili, pozměňující a alternativní návrhy, podložené jasnými, nezvratnými argumenty. Proto se domnívám, že by bylo nanejvýš potřebné uspořádat setkání, na kterém bychom si vyměnili názory na celé spektrum problémů a dohodli se na krocích, vedoucích k jejich řešení. Navrhuji předběžný termín takového setkání:

11. nebo 12. ledna 2017 (t. j. středa nebo čtvrtek) či o týden později 17. nebo 18. ledna 2017 v pozdějších odpoledních hodinách – tedy cca v 17, 18 hodin

Prosím, abyste se nad navrženými termíny a časy zamysleli a dali vědět, které datum by pro Vás bylo nejvhodnější. Podle počtu zúčastněných bych pak vytipoval nejpříhodnější místo pro setkání, které by mělo být situováno do všeobecně dostupného centra. Kontakt: rujan1@volny.cz

Dobře vím, že všichni, vzhledem k časové náročnosti naší profese, zápasíme s časem. Chtěl bych proto připravit výchozí body a program setkání tak, aby bylo maximálně dělné a stručné, naléhavě Vás vyzývám k co největší účasti, která by vytvořila základ k další následné činnosti; uvědomte si, prosím, že pouze jednotný postup v co největší entitě může přinést nějaký pozitivní výsledek. Jde tu – krom jiného - o nemalou sumu prostředků, o jejichž spravedlivé rozdělení je nutné se rozhodně přihlásit. Čím dříve mi poskytnete názor na nejvhodnější termín, tím dříve a lépe lze zorganizovat naše setkání, mějte toto na paměti.

S přáním poklidných a bezproblémových dnů Vás všechny zdravím a doufám v brzkou odpověď

Jan Růžička
předseda Asociace kostýmních výtvarníků
Kontakt: rujan1@volny.cz

za vedení Asociace
MgA. doc. Ivana Brádková, MgA. Jitka Moravcová, prof. MgA Jana Zbořilová

p. s. – něco jako dovětek:

 - vzhledem, že neexistuje žádná dokonalá databáze všech kostýmních výtvarníků, pokoušíme se ji zrekonstruovat a vytvořit.

Proto Vás prosím, budete-li mít kontakt na některou kolegyni – kolegu, které jste nenalezli v našem adresáři, buďte tak laskavi a takovýto kontakt mi poskytněte. Souběžně bude dopis, který Vám zasílám, uveřejněn v nejbližších dnech na webových stránkách Divadelního ústavu. Upozorněte proto všechny kolegyně – kolegy, které nezachytila naše sběrná síť, na možnost získat všechny tyto informace.

Za každý kontakt (telefon – mail) Vám budu velmi povděčen

S přáním pěkné adventní neděle
Jan  R ů ž i č k a,
předseda Asociace kostýmních výtvarníků

V Praze, 1. XII. 2016

Autor článku: Jan Růžička