31.01.2018 16:14

Výzva k účasti ve volném programu Jiráskova Hronova 2018

Jiráskův Hronov je festival amatérského divadla koncipovaný jako mezidruhová přehlídka s mezinárodní účastí. Proběhne v termínu 3. – 11. srpna 2018.

Pokud máte zájem o to, aby se Vaše inscenace stala součástí volného programu Jiráskova Hronova, stačí se přihlásit k účasti prostřednictvím tohoto formuláře ZDE

Uzávěrka přihlášek je 10. 5. 2018 a výběr inscenací provede dramaturgická rada festivalu.

Na místě Vám můžeme nabídnout prostory:

  • velká scéna v Parku Aloise Jiráska;
  • stan v Praku Aloise Jiráska;
  • prostor před Jiráskovým divadlem;
  • stan na náměstí Čs. Armády;
  • další hrací prostory od Jiráskova divadla s kapacitou 400 míst se standardním technickým vybavením až po komorní scény dle Vašich technických požadavků.

Součástí účasti ve volném programu Jiráskova Hronova je propagace Vaší inscenace v programu festivalu. Náklady na produkci si hradí soubory samostatně.

Bližší informace poskytne programový ředitel JH Jan Julínek na tel.: +420 603 113 222 nebo e-mailu: julinek@nipos-mk.cz.

Autor článku: Jan Julínek