12.12.2017 11:44

Výzva profesních, odborových a zaměstnavatelských svazů v kultuře poslancům Poslanecké sněmovny ČR k navýšení rozpočtu Ministerstva kultury ČR

Výzva profesních, odborových a zaměstnavatelských svazů v kultuře poslancům Poslanecké sněmovny ČR k navýšení rozpočtu Ministerstva kultury ČR.

My, níže uvedené profesní, odborové a zaměstnavatelské svazy v kultuře, touto otevřenou výzvou požadujeme navýšení rozpočtu Ministerstva kultury ČR od roku 2018 tak, aby skutečně odpovídal minimálně 1 % výdajů státního rozpočtu, a to bez započítávání církevních restitucí. Náklady na finanční náhradu církvím za majetkové křivdy NELZE vydávat za podporu kultury jako veřejné služby, za podporu umělecké tvorby a tvorby dalších kulturních hodnot. Proto nelze finanční náhradu církvím do závazku 1 % výdajů ze státního rozpočtu na kulturu jako veřejnou službu zahrnovat.

Požadované navýšení rozpočtu Ministerstva kultury ČR považujeme za jeden z nezbytných kroků pro uchování všech forem kulturního dědictví a konkrétní příspěvek k podpoře kultury v nadcházejícím Evropském roce kulturního dědictví.

Předvolební prohlášení většiny politických stran a hnutí ke kultuře s tímto požadavkem profesních a odborových svazů rezonovala. Je čas přejít od slov k činům, a proto vyzýváme politiky všech parlamentních stran k podpoře kultury viditelným způsobem a konkrétním činem – zvednutím ruky pro navýšení rozpočtu ministerstva kultury na rok 2018 minimálně o 2,08 mld. Kč, tedy o částku odpovídající objemu prostředků na finanční náhrady církvím.

Unie orchestrálních hudebníků ČR
Odborový svaz pracovníků kultury a ochrany přírody Unie profesionálních zpěváků ČR
Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR
Svaz českých knihkupců a nakladatelů
Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů ČR Asociace hudebních festivalů ČR
Rada galerií ČR
Odborová asociace divadelníků

V Praze dne 7. 12. 2017

Autor článku: Převzato z: culturenet.cz