20.02.2017 16:34

Workshop: Nepředstírej! Udělej to!

Nepředstírej! Udělej to!
Don‘t pretend! Do it!

Dílna určená divadelním profesionálům stejně jako všem, kteří chápou divadlo jako formu svobodného projevu.

Motto: Dokud se neobjeví důvod k pohybu, nehýbejte se! (Bertold Brecht)

Jednodenní dílna Jany Svobodové se opírá o techniku úhlů pohledu.
Účastnící dílny se prostřednictvím jednoduchých cvičení seznámí s termíny jako „mimořádné naslouchání“, „měkký pohled“, „prostorové vztahy“ nebo „trvání“.
Systém úhlů pohledu buduje na základě jasných  a srozumitelných kroků  slovník důležitý pro osobitý a přirozený projev aktérů na scéně. Kromě série divadelních technik zaměřených na práci s prostorem, gestem, partnerem a textem bude důležitou součástí i kultivace schopnosti dívat se, naslouchat a také být viděn.

Jana Svobodová je divadelní režisérka. Od roku 2004 vytváří projekty zaměřené na spolupráci profesionálních umělců a představitelů specifických sociálních skupin. Poslední představení  Obyčejní lidé (2017) vytvořila spolu s čínskou choreografkou  a zakladatelkou Living Dance Studia Wen Hui.
Je uměleckou ředitelkou mezinárodního festivalu dokumentárního divadla Akcent.
V roce 2007 vydal Divadelní ústav v jejím překladu knihu americké divadelní reformátorky a režisérky Anne Bogart  Úhly pohledu.

4.března / 10:00- 16:00
Studio Divadla Archa, Zlatnická č. 8
Lektorka Jana Svobodová
Cena: 500,- Kč

Bližší informace a registrace na http://www.archalab.cz/cz/program/707?archalab=1

Výukovým jazykem bude angličtina.

Autor článku: Kateřina Krnáčová