28.06.2017 09:39

Workshop tanečního a fyzického divadla v Praze

Projekt PAFF (Performing Arts for Future) je zaměřený na setkání studentů a mladých umělců s legendami a autoritami performativního umění. Díky těmto setkáváním mohou obě strany získávat novou zkušenost, spoluvytvářet novou tradici a nalézat budoucí umělecké tvary.

Euripides Laskaridis (GR), 17. až 21. 7. 2017, HAMU, Malostranské nám. 12, Praha 1

Registrace: E nultybod@gmail.com / web www.nultybod.cz, http://euripides.info/

Režisér, filmař, performer a absolvent programu Pina Bausch Fellow v roce 2016. Povede workshop o performativních nástrojích, při čemž bude vycházet ze svého uměleckého výzkumu o výsměchu a transformaci a ze svých zkušeností z fyzického, klasického řeckého a tanečního divadla. Použitím paruk a svým konceptem jevištní topografie vyprovokuje Euripides představivost účastníků směrem k odhalování poezie, která se ukrývá pod absurditou.

Poslední den workshopu se bude odehrávat celý den v divadle v Celetné, kde rovněž proběhne prezentace práce účastníku Masterclass v rámci večerního programu festivalu Nultý bod.

Nabízíme
• setkání mladé generace s autoritami performativních umění na workshopech a v rámci Meziná rodního festivalu Nultý bod 2017
• předání zkušeností, tvorby práce a myšlení začínajícím umělcům
• udržení křehké kontinuity v performativním umění skrze jedinečné poetiky jednotlivých umělců
• navazování kontaktů a vytváření podmínek pro budoucí spolupráci na evropské a světové úrovni
• setkání s jinými uměleckými žánry a s odlišnými přístupy jako výzva pro další uměleckou tvorbu
• účastníci Master Class budou mít možnost prezentovat svou práci v rámci večerního programu festivalu

Uzávěrka
10. července 2017 • 3 000 Kč / účast na workshopovém týdnu Masterclass + volný vstup na všechny představení Mezinárodního festivalu Nultý bod 2017

Autor článku: Barbora Repická