29.08.2019 15:32

Z Městského divadla Kladno odchází umělecký šéf Jaroslav Slánský

Z kladenského divadla odchází umělecký šéf Jaroslav Slánský. Důvodem je podle něj mimo jiné chybějící vize, jak bude divadlo v příštích letech fungovat. Průběh divadelní sezony podle jednatelky divadla Ireny Žantovské není ohrožen, dramaturgický plán je připravený. Uvedla to ve vyjádření pro ČTK. Slánský dnes ČTK řekl, že už nemůže být loajální ani ke zřizovateli divadla, kterým je město, ani k jednatelce. Nástup Žantovské do funkce zaměstnanci divadla kritizovali.

Žantovská do funkce jednatelky nastoupila minulý týden a nahradila Jana Krafku. Zaměstnanci divadla na to reagovali vyhlášením stávkové pohotovosti. Požadují návrat Krafky, jemuž vedení města vytýkalo ztrátové hospodaření instituce. Cílem Žantovské je zlepšení ekonomické situace v divadle a zároveň zachování jeho umělecké kvality.

Kromě Slánského podala výpověď i členka činoherního souboru Zuzana Mixová. Podle Žantovské herci dohrají role v nastudovaných inscenacích a příprava první premiéry nastávající sezony bude v termínu podle plánu. „Jen jsme z provozních důvodů prohodili navzájem v termínech dva různé tituly, ale v obou případech jde o americký muzikál, čili stejný žánr. Nyní už jen čekáme na vyjádření agentury zastupující příslušná autorská práva," uvedla Žantovská.

Podle uměleckého šéfa chybí informace, jak by mělo divadlo fungovat v příštích sezonách. „V té atmosféře se ani tvůrčím způsobem pracovat nedá," uvedl Slánský. Výpověď odevzdal, odejít má ke konci října po uplynutí výpovědní lhůty. Informace o tom, zda se výpověď chystají podat i další členové souboru, zatím nemá.

Podle dnešního vyjádření vedení města žádná atmosféra nejistoty a strachu v divadle po nástupu nové jednatelky nepanuje. Toto zdání vyvolává podle radnice jen část zaměstnanců činohry. „Město nikdy, byť na vteřinu, neuvažovalo o zrušení stálého souboru činohry. Naopak je na třetí nejstarší divadelní scénu v republice hrdé a přeje si její další rozvoj," oznámilo vedení města. Důkazem je podle něj mimo jiné i stále se navyšující rozpočet, který aktuálně činí rekordních 58 milionů korun, což je zhruba tisíc korun na jednu vstupenku.

Slánský, který je též režisérem a hercem, v kladenském divadle působil zhruba čtyři roky. Nahradil Daniela Přibyla, který odešel z divadla v roce 2015. Tehdy s tím nesouhlasila část hereckého souboru. „Historie se umí opakovat. Já za 30 let u divadla vím, že divadelní umělci bývají citliví lidé, ale určitě brzy najdeme společnou řeč. Všem nám jde totiž o to stejné: o divadlo," doplnila Žantovská. Hledání nového uměleckého šéfa je v její kompetenci.

Žantovská se podle svého vyjádření zavázala radnici, že v dramaturgickém plánu pro aktuální sezonu nebude ze svého popudu dělat žádné změny, podobně jako v personální oblasti. „Pokud někdo chce odejít sám, má na to právo. Já nikoho nepropouštím," dodala jednatelka, která podle svého vyjádření kromě činohry mezi zaměstnanci divadla nenarazila na výraznější komunikační problém. Zaměstnanci divadla jsou i členové souboru Divadla Lampion zaměřeného hlavně na dětské diváky a také pracovníci zajišťující technické, výrobní a provozní zázemí.

https://www.divadlokladno.cz/

 

VÝPOVĚĎ JAROSLAVA SLÁNSKÉHO

Rozhodl jsem se ukončit pracovní poměr v Městském divadle Kladno a k 1.9.2019 podávám výpověď, čímž končím na pozici uměleckého šéfa.
Učinil jsem tak z několika důvodů:
- V atmosféře nejistoty a strachu zaměstnanců (nikoliv jen členů uměleckého souboru) se nemohu podílet na dalším rozvoji souboru a divadla.
- Stávající vývoj nezaručuje bezproblémový chod instituce po skončení sezony 2019/2020. Je naprosto zřejmé, že tato sezona je pouze „udržovací“ bez jasně deklarované vize města a jednatelky, kam má městské divadlo jako takové dále směřovat.
- Nezačal žádný dialog ze strany představitelů města o vzniklé situaci.
- Vzhledem k laickým a neopodstatněným krokům radnice nemohu být loajální ke zřizovateli a jednatelce, která vzešla z nesmyslného a amatérsky vedeného výběrového řízení.
- Do této chvíle jsem neměl možnost seznámit se či nahlédnout do nové koncepce, se kterou paní Irena Žantovská jako jediný uchazeč výběrové řízení vyhrála.
- Nečinnost prozatímního jednatele primátora Ing. Dana Jiránka se negativně podepsala na chodu divadla.
- Na kladenské radnici se množí názory, které podporují vznik „stagiony“ – zatím neoficiálně, ale potvrzené některými představiteli města.
- Představiteli města jsme tlačeni do pozice „ovcí“, které nemají právo na názor a neustále jsme obviňováni pouze z emotivního jednání. O tomto velmi pochybuji, zvlášť ve chvíli, kdy např. člen Kulturní komise pan Ivan Šulek označuje důvod divadelní krize takto – cituji: „…No tak ať stavkujou…nejspíš je to kvůli tomu, že pro samé sraní se do politiky, nestihaj učit se a opakovat texty…“ zveřejněno na Facebooku. Tento příspěvek označují za „to se mi líbí“ členové Dozorčí rady a Rady města (Petr Kratochvíl, Radek Větrovec). Pokud se takto emotivně vyjadřují a smýšlí představitelé města, kteří mají o kulturu pečovat, není žádný důvod setrvat ve funkci uměleckého šéfa.

V Kladně, 28.8.2019

MgA. Jaroslav Slánský
Umělecký šéf MdK

Převzato z: https://www.facebook.com/jaroslav.slansky