11.12.2017 18:16

Zemřela Eva Šormová

V neděli 10. prosince 2017 zemřela Eva Šormová, významná česká teatroložka, výjimečná žena a naše vzácná kolegyně. 

PhDr. Eva Šormová se narodila 30. května 1944 v Českém Brodě. Po absolutoriu divadelní vědy na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy nastoupila do Kabinetu pro studium českého divadla, s nímž následně  spojila celý svůj profesní život. Podílela se na všech stěžejních projektech a podnicích tohoto pracoviště: jako stážistka byla přítomna při vzniku posledních dvou dílů akademických Dějin českého divadla, spolupracovala  na publikaci Česká divadelní kultura 1945–1989 v datech a souvislostech, byla spoluzakladatelkou, redaktorkou a autorkou neoficiálního kritického časopisu Dialog a posléze více než dvacet let i Divadelní revue; od roku 1991 byla vedoucí oddělení. Poté, co v roce 1993 Kabinet opustil Akademii věd a začal působit v Divadelním ústavu, se jí podařilo pracoviště nově vyprofilovat a zahájit v něm největší projekt polistopadové teatrologie, Českou divadelní encyklopedii, jíž byla hlavní redaktorkou. Pro tuto edici připravila svazek Česká divadla – Encyklopedie divadelních souborů a před dvěma lety vydala dvousvazkovou encyklopedii, věnovanou české činohře 19. století. V roce 1993 se na tři roky stala členkou exekutivy FIRT. Byla zakládající členkou Teatrologické společnosti, v jejímž výboru pracovala. Vedle práce na společných projektech publikovala též studie o K. H. Hilarovi, E. F. Burianovi a monografii o divadelních aktivitách v terezínském ghettu. Byla poučenou editorkou: připravila divadelní hry pro edici spisů Václava Havla v nakladatelství Torst. Podílela se na koncepci ediční řady Eseje, kritiky, analýzy, pro kterou sestavila výbor z textů K. H. Hilara. Zmíněné edici patřila i její poslední práce, redakce výboru Josef Kodíček: Kritické stati, který vyšel necelé tři měsíce před jejím úmrtím…

Práce Evy Šormové vynikala hlubokou erudicí, neokázalou pílí a samozřejmou náročností. Své okolí však dokázala obohatit a inspirovat i dalšími, stále vzácnějšími souvisejícími ctnostmi: názorovou integritou, kritickým duchem a ironickým humorem. Její jedinečná osobnost bude citelně scházet nejen Kabinetu pro studium českého divadla a Divadelnímu ústavu, ale celé české teatrologii.

S Evou Šormovou se kolegové a přátelé mohou rozloučit v pátek 15. prosince 2017 v 11 hodin ve velké obřadní síni Strašnického krematoria.

Autor článku: Institut umění - Divadelní ústav