07.07.2016 10:20

Zlínské divadlo: série letních oprav během divadelních prázdnin

Během divadelních prázdnin se stejně jako každý rok pouští Městské divadlo Zlín do nezbytných oprav budovy, které se nemohou provádět v běžném sezonním provozu.

Mezi hlavní práce patří například dokončení modernizace osobního a nákladního výtahu v hlavní budově MDZ. Rekonstrukce výtahů v divadle přitom započala při vybudování bezbariérovosti v roce 2014.
Opravovat se bude také elektroinstalace. „Převážně jde o náhradu již zastaralých hliníkových obvodů, které jsou z velké části původní, a tedy již za hranicí životnosti, za měděné,“ přiblížil umělecko-technický šéf divadla Milan Houžva.
Další opravy se týkají údržby interiéru a technické modernizace technologie ovládání jeviště: čištění opon a ošetření antihořlavým nástřikem, nátěr jevištní podlahy, dílčí práce směřující k vylepšení akustiky v sálech, revize vyhrazených technických zařízení, opravy a údržba energetických zařízení a rozvodů, malířské a natěračské práce a samozřejmě úklid.
„Na všechny vyjmenované práce je vyčleněna částka cca 4 miliony korun, která bude převážně hrazena z vlastních zdrojů MDZ,“ uzavírá Milan Houžva.

http://www.divadlozlin.cz/ 


Autor článku: Hana Vondrášková

Zlínské divadlo: série letních oprav během divadelních prázdnin