25.01.2023 14:59

Zveme na workshop Základy rétoriky

Chcete umět vyslovit svůj názor, prezentovat myšlenky tak, aby vás ostatní s napětím sledovali? Seminář pořádaný Akademií IDU je základní kurz rétoriky, kde se naučíte kultivovaně, smysluplně a účinně komunikovat.

Cesta k přesvědčivému projevu

Osvojíte si v něm základy mluvního dýchání, posazení hlasu a artikulaci; pravidla výslovnosti (ortoepie). Uvědomíte si, jak vás projev působí na druhé (nonverbální řeč). Naučíte se pracovat s trémou a mluvit spatra. Rozpoznáte nejčastější chyby a jak se jim vyhnout. Zjistíte, zda informace, které o sobě nevědomě poskytujete v mluveném projevu, nejsou v rozporu s vaším komunikačním záměrem. Naučíte se, jak říct to, co opravdu říct chcete.

Akce je pro omezený počet účastníků.

Kurz proběhne vždy od 9:00 do 15:00 v budově IDU na adrese Nekázanka 16, Praha.

Vstupenky je možné zakoupit prostřednictvím platformy GoOut. Níže si můžete vybrat jeden z termínů.

Kurz povede lektorka Renata Bulvová. Má mnohaleté zkušenosti s vlastním vedením a výukou kurzů a seminářů rétoriky, umění debatovat a vést porady v různých školách a firmách. V roce 2005 založila Školu rétoriky, jehož je vedoucí a lektorkou. Absolvovala DAMU, katedru autorské tvorby, herectví a pedagogiky u prof. I. Vyskočila. Zajímá se o poezii, píše básně a organizuje literární setkání. Mimo jiné je jednou ze zakladatelek českých Dnů poezie a také stála u zrodu projektu Poezie pro cestující.

Akademie IDU je vzdělávací program, který pořádá přednášky, workshopy a kurzy kulturního managementu, strategie, leadershipu, osobního rozvoje pro kulturní manažery a manažerský program pro ředitele.

kontakt: Barbora Comer, barbora.comer@idu.cz, +420 775 856 540

AKADEMIE IDU

FB událost

Autor článku: IDU