19.04.2016 11:50

Barbora Látalová a kol. uvedou v Ponci českou premiéru nového díla s názvem Different?

Barbora Látalová a kol. představí své nové dílo Different?, které vznikalo v rámci tří rezidencí s podporou evropského projektu Be SpectACTive!. První premiéra se odehraje již 19. dubna ve 20:00 hodin v Ponci, těsně před zahájením České taneční platformy, 2. premiéru, otevřenou široké veřejnosti, uvede Ponec – divadlo pro tanec 20. května. Mezinárodní debut neobvyklého díla proběhl již 20. března 2015 ve slovinské Lublani.

Different? s podtitulem „Všichni stejně to cítíme jinak“, je tanečně – pohybová sonda o tom, jak být všichni spolu se všemi odlišnostmi. Pokládá si tuto otázku a snaží se na ni hledat odpověď. Představení je součástí i vyvrcholením procesu. Procesu cestování z místa na místo a spojování tvůrců s místními účastníky. 

Barbora Látalová a kol. za podpory Tance Praha a evropského projekt Be SpectACTive! zkoumali během rezidenčních pobytů různé formy propojování profesionálních umělců s místními participanty. Rezidence probíhaly od ledna do března postupně každý měsíc v jednom hlavním městě, a to v Praze, Budapešti a Lublani.
Každá rezidence končila výstupem „work in progress“ v místě tvorby, tzn. po Praze (14. 1.) také v Budapešti 20. 2. v Bakelit Multi Arts Center a v Lublani 20. 3. v Plesni teatr jako mezinárodní debut.
Barbora Látalová, jejíž umělecká nabídka získala podporu všech partnerů Be SpectACTive!, uvádí: „K práci na tomto projektu jsem si přizvala Zdenku Brungot Svítekovou, v konkurzu jsme pak vybraly pět vynikajících tanečníků a další členy uměleckého týmu. Rádi bychom se za pomoci tohoto projektu prokopávali k jádru „bytí“, k tomu, co jsme a jací jsme. Společně. Pravda, různorodé osobnosti tvoří a rozvíjejí se jako jeden celek rostoucí a podmiňovaný svou vlastní odlišností.“

Premiéře předchází veřejná generálka 18. 4. od 17:30 v divadle PONEC, po níž bude v klubu divadla následovat diskuse s Bushem Hartshornem, koučem obou tvůrkyň.

http://www.divadloponec.cz/ 


Autor článku: Hana Čekanová

Barbora Látalová a kol. uvedou v Ponci českou premiéru nového díla s názvem Different?