21.12.2012 08:45

Časopisy odebírané knihovnou Divadelního ústavu v roce 2013

Zde najdete seznam časopisů, které budou k dispozici v knihovně Divadelního ústavu v roce 2013.  Abecedně seřazený soupis titulů je rozdělen do tří částí – časopisy vydávané v České republice, časopisy ze Slovenska a časopisy zahraniční. Jednotlivé položky obsahují vedle názvu časopisu i periodicitu a stručnou charakteristiku.

 

Seznam českých časopisů odebíraných Knihovnou DÚ k 1. lednu 2013

A2 – čtrnáctideník – Literární časopis.

AMATÉRSKÁ SCÉNA – 6x ročně – Časopis se zabývá neprofesionálními divadelními aktivitami.

CINEMA – měsíčník – Magazín ze světa českého i světového filmu.

CZECH THEATRE – 1x ročně – Časopis vychází v angličtině a představuje české divadlo zahraniční divadelní veřejnosti.

ČESKÁ KULTURA – měsíčník – Přehled kulturních pořadů v ČR.

ČESKÁ LITERATURA – 6x ročně – Časopis obsahuje vědecké stati a studie z oblasti literární vědy.

ČESKÝ LID – 4x ročně – Časopis národopisných statí a studií.

ČTENÁŘ – měsíčník – Časopis pro knihovníky.

DISK – 4x ročně – Časopis pro studium dramatického umění.

DIVADELNÍ NOVINY – čtrnáctideník – Noviny zaměřené na současné divadelní dění.

DIVADELNÍ REVUE – 4x ročně – Časopis obsahuje stati a studie z historie divadla.

DIVADLO J.K. TYLA – 4x ročně – Časopis informuje o činnosti divadla J.K. Tyla v Plzni.

DIVADLO PRO DĚTI – 4x ročně – Časopis se zabývá divadlem pro děti, občas uveřejňuje text divadelní hry.

DOKOŘÁN – 10x ročně – Časopis informuje o činnosti Městského divadla v Brně.

ESTETIKA – 2x ročně – Časopis pro estetiku a teorii umění v angličtině.

FILM A DOBA – 4x ročně – Časopis obsahuje odborné studie z oblasti našeho i světového filmu.

HARMONIE – měsíčník – Časopis pro vážnou hudbu a jazz.

HOST – 10x ročně – Literární časopis.

HROMADA – 3x ročně – Zpravodaj amatérských divadelníků.

HUDEBNÍ ROZHLEDY – měsíčník – Časopis pro hudební kulturu.

HUDEBNÍ VĚDA – 4x ročně – Časopis o hudbě.

HYBRIS – nepravidelně – Časopis o DAMU pro kritiku a divadlo.

ILUMINACE – 4x ročně – Filmový časopis.

KAM V BRNĚ ZA KULTUROU – měsíčník – Kulturní servis města Brna.

KNIHY – týdeník – Signální informace o nových knihách.

LABYRINT REVUE – 2x ročně – Kulturní časopis.

LISTY Z AURA-PONTU – 4x ročně – Informace z agentury Aura-Pont.

LITERÁRNÍ NOVINY – týdeník – Literární časopis. Příloha Nové knihy.

LOUTKÁŘ – 6x ročně – Časopis věnovaný loutkovému divadlu.

MAGAZÍN KLUBU VLTAVA – 4x ročně – Čtvrtletník posluchačů a příznivců rozhlasové stanice Vltava.

MUSICALIA – 1-2x ročně – Časopis Českého muzea hudby.

NÁRODNÍ DIVADLO – 10x ročně – Informační časopis Národního divadla v Praze. Periodicky se střídá činohra, opera a balet.

NÁRODNÍ DIVADLO MORAVSKOSLEZSKÉ – 6x ročně – Informační časopis Moravskoslezského divadla v Ostravě.

OBČASNÍK JAMU – 1x ročně – Zpravodaj JAMU.

OPUS MUSICUM – 6x ročně – Muzikologická revue.

PAM PAM – nepravidelně – Občasník scénického tance.

PROTIMLUV – 4x ročně – Revue pro kulturu.

PŘEHLED KULTURNÍCH POŘADŮ V PRAZE – měsíčník – Informace o kulturních pořadech v Praze v daném měsíci.

REVOLVER REVUE – 4x ročně – Kulturní revue.

ROZRAZIL – nepravidelně – Kulturní revue.

SVĚT A DIVADLO – 6x ročně – Odborný časopis zaměřený na české a světové divadelnictví. Obsahuje též divadelní hry.

SVĚT ROZHLASU – 2x ročně – Zpravodaj ČR.

TANEČNÍ ZÓNA – 4x ročně – Časopis o tanečním umění.

TRUBADÚR – 3x ročně – Časopis Kruhu přátel opery ND.

TVAR – čtrnáctideník – Literární obtýdeník.

TVOŘIVÁ DRAMATIKA – 3x ročně – Navazuje na Divadelní výchovu, obsahuje teoretické stati k problematice výchovné dramatiky, texty divadelních her pro děti.

TÝDEN – týdeník – Události, peníze, scéna, lidé.

TÝDENÍK ROZHLAS – týdeník – Programový a kulturní týdeník s programem rozhlasových stanic.

UNI – měsíčník – Kulturní revue.

XANTYPA – měsíčník – Český společenský měsíčník.

ZPRÁVY DILIA – 4x ročně – Informační bulletin agentury DILIA.

 

Seznam slovenských časopisů odebíraných Knihovnou DÚ k 1. lednu 2013

JAVISKO – 4x ročně – Divadelní revue.

KØD – KONKRÉTNE Ø DIVADLE – 10x ročně – Časopis o divadle na Slovensku.

PORTÁL SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO DIVADLA – měsíčník – Informační časopis SND v Bratislavě.

SALTO – 4x ročně – Slovenský časopis o tanci.

SLOVENSKÉ DIVADLO – 4x ročně – Revue dramatických umění – teatrologický časopis SAV.

VLNA – 4x ročně – Časopis se věnuje kultuře a umění.

 

 

Seznam zahraničních časopisů odebíraných Knihovnou DÚ k 1. lednu 2013

AMERICAN THEATRE (USA) – 10x ročně – Časopis o divadelním dění v USA, obsahuje též divadelní hry.

AS ACTUALITÉ DE LA SCÉNOGRAPHIE (Francie) – 6x ročně – Časopis je zaměřen na oblast scénografie, divadelní architektury a divadelní techniky.

AUSTRALASIAN DRAMA STUDIES (Austrálie) – 2x ročně – Časopis přináší odborné stati o divadle v Austrálii a na Novém Zélandu. Některá čísla obsahují divadelní hry.

L´AVANT-SCÈNE THÉÂTRE (Francie) – čtrnáctideník – Časopis přináší texty divadelních her spolu s dokumentací konkrétní inscenace a informacemi o autorech.

BALET (Rusko) – 6x ročně – Teoretický a kriticko- publicistický baletní časopis.

BALLET REVIEW (USA) – 4x ročně – Informace o tanečním umění.

BÜHNE (Rakousko) – měsíčník – Rakouský divadelní časopis.

BÜHNENTECHNISCHE RUNDSCHAU (Německo) – 6x ročně – Časopis pro divadelní, filmovou a televizní techniku a architekturu.

DANCE MAGAZINE (USA) – měsíčník – Mezinárodní taneční časopis, který je zaměřen na aktuální taneční a baletní dění.

DIALOG (Polsko) – měsíčník – Časopis přináší studie o polském a zahraničním divadle a pravidelně uveřejňuje texty divadelních her.

DIDASKALIA (Polsko) – 6x ročně – Polský divadelní časopis.

THE DRAMA REVIEW (TDR) (USA) – 4x ročně – Stati o divadle v Americe i ve světě, též texty divadelních her.

ÉTUDES THÉÂTRALES (Belgie) – 3x ročně – Belgický časopis o divadle.

HYSTRIO (Itálie) – 4x ročně – Reprezentativní italský divadelní časopis, přináší i divadelní hry.

LIGHTING AND SOUND INTERNATIONAL (Velká Británie) – měsíčník – Časopis o profesionální zvukové a světelné divadelní technice.

MASKE UND KOTHURN (Rakousko) – 4x ročně – Rakouský divadelněvědný časopis.

MUSIK & THEATER (Švýcarsko) – měsíčník – Divadelněhudební časopis.

NEW THEATRE QUARTERLY (Velká Británie) – 4x ročně – Odborné studie věnované britskému i světovému divadelnictví.

OPERA (Velká Británie) – měsíčník – Odborný časopis zabývající se britskou i světovou operou.

OPERA NEWS (USA) – měsíčník – Časopis Metropolitní opery v New Yorku.

OPERNWELT (Německo) – měsíčník – Mezinárodní operní časopis.

PAMIĘTNIK TEATRALNY (Polsko) – 4x ročně – Časopis se věnuje dějinám divadla v Polsku.

PLAYS INTERNATIONAL (Velká Británie) – měsíčník – Anglický divadelní časopis.

PROSCENIUM (Švýcarsko) – 4x ročně – Časopis o divadelní technice.

REVUE D´HISTOIRE DU THÉÂTRE (Francie) – čtvrtletník – Časopis francouzských divadelních historiků.

SIPARIO (Itálie) – měsíčník – Odborný divadelní časopis. Obsahuje též divadelní hry. K časopisu je vydávaná příloha Commedie.

SLAVIC AND EAST EUROPEAN PERFORMANCE (USA) – 3x ročně – Časopis se zabývá divadlem východoevropských zemí.

SOVREMENNAJA DRAMATURGIJA (Rusko) – 4x ročně – Časopis otiskuje divadelní hry a odborné divadelní studie.

STRADDA (Francie) – 4x ročně – Francouzský kulturní časopis.

SZÍNHÁZ (Maďarsko) – měsíčník – Časopis o maďarském divadle.

TANZ (Německo) – měsíčník – Mezinárodní časopis o klasickém baletu a moderním tanci v anglické verzi.

TEATĂR (Bulharsko) – měsíčník – Časopis o divadle v Bulharsku i ve světě.

TEATR (Polsko) – měsíčník – Polský divadelní časopis.

TEATRAL’NAJA ŽIZN’ (Rusko) – 4x ročně – Ruský divadelní časopis.

TEATRUL AZI (Rumunsko) – měsíčník – Rumunský divadelní časopis.

THEATER HEUTE (Německo) – měsíčník – Německý divadelní časopis. Obsahuje divadelní hry.

THEATER DER ZEIT (Německo) – měsíčník – Časopis o divadle. Obsahuje divadelní hry.

THEATRE FORUM (USA) – 3x ročně – Časopis o divadle v různých zemích.

THÉÂTRE/PUBLIC (Francie) – 4x ročně – Francouzský časopis o divadle.

THEATRE RECORD (Velká Británie) – čtrnáctideník – Časopis obsahuje divadelní kritiky vybrané z britského tisku.

THEATRES (Velká Británie) – 4x ročně – Časopis obsahuje informace o britském divadelnictví.

UBU (Francie) – nepravidelně – Francouzský časopis zabývající se evropským divadlem. Uveřejňuje též divadelní hry (francouzsky a anglicky).

ZICHTLIJNEN (Holandsko) – 6x ročně – Holandský divadelní časopis – scénografie, technika a management.

Autor článku: Redakce IDU

Časopisy odebírané knihovnou Divadelního ústavu v roce 2013