11.05.2016 10:33

Cena Marka Ravenhilla na festivalu Divadelní Flora Olomouc

Centrum současné dramatiky letos pošesté udělí cenu za nejlepší českou divadelní inscenaci nového dramatického textu. Za rok 2015 bylo z více než 70 premiér v českých divadlech nominováno 5 inscenací. Vítěz bude vyhlášen v sobotu 21. května 2016 v Moravském divadle Olomouc. Cenou pro vítěze je „kožich Marka Ravenhilla“, který pro letošní ročník zhotovil designerský kolektiv Dry Milk of Virgin Mary. Předání proběhne před festivalovým uvedením inscenace hry Maria von Mayenburga Kámen domácího souboru Moravského divadla Olomouc švýcarskou dramatičkou Katjou Brunner.

„Cenu Marka Ravenhilla udělujeme již pošesté a poprvé za šest let nebyl projekt podpořen grantovou komisí města Prahy, což nás velmi mrzí. Myslíme si zároveň, že udílení této ceny má v kontextu české divadelní scény stále svůj smysl, proto jsme se rozhodli v iniciování pokračovat. Využili jsme nabídku festivalu Divadelní Flóra Olomouc, který se ve své programové linii inscenování současných divadelních textů věnuje, a poprvé předáme cenu za inscenaci současného textu mimo Prahu,“ říká Martina Schlegelová, umělecká vedoucí Divadla LETÍ, které udílení Ceny Marka Ravenhilla iniciuje.

Cena Marka Ravenhilla za inscenaci nového textu je ocenění za počin v oblasti inscenování současné dramatiky pro česká divadla. Novým textem se rozumí takový text, který vznikl v období 10 let před příslušným udělením ceny. Oceněná inscenace je volena na základě konsensu členů Rady Ceny Marka Ravenhilla, kteří zohledňují symbiózu kvalitního textu a kvalitu jeho inscenování. Rada sleduje i výsledky autorské či kolektivní tvorby, u nichž rozhoduje výsledný text a jeho přenositelnost mimo kontext konkrétní inscenace a poetiky divadla, pro nějž vznikal. Projekt Centrum současné dramatiky, v rámci něhož je cena udílena, založilo pod záštitou Václava Havla v roce 2010 Divadlo LETÍ.

V předchozích ročnících získaly Cenu Marka Ravenhilla inscenace brněnského Buranteatru Létající dítě v režii Mikoláše Tyce, inscenace Divadla Petra Bezruče Můj romantický příběh v režii Daniela Špinara, inscenace Komorní scény Aréna S nadějí, i bez ní v režii Ivana Krejčího, inscenace Činoherního studia Ústí nad Labem Hamlet je mrtev. Bez tíže v režii Davida Šiktance a inscenace Pražského komorního divadla Černé panny v režii Dušana D. Pařízka.
 

Nominované inscenace na Cenu Marka Ravenhilla za rok 2015:

 • Petr Kolečko: Poker Face
  Jihočeské divadlo České Budějovice, režie: Thomas Zielinski
 • Denis Kelly: Rituální vražda Gorge Mastromase 
  DISK Praha, režie: Adam Svozil
 • Falk Richter: Small Town Boy
  Divadlo LETÍ, režie: Marián Amsler
 • Kazimír Lupinec & Co.: Upokojenkyně
  V.A.D. Kladno
 • Tomáš Dianiška: Zvrhlá Margaret
  A Studio Rubín, režie: Anna Petrželková

Rada Ceny Marka Ravenhilla pracovala v roce 2015 ve složení:

 • Martina Pecková Černá, vedoucí Oddělení mezinárodní spolupráce a PR, Institut umění – Divadelní ústav
 • Marie Špalová, dramaturgyně Divadla LETÍ
 • Vladimír Čepek, dramaturg Divadla J. K. Tyla v Plzni
 • Hana Hložková, dramaturgyně Českého rozhlasu Brno
 • Vít Pokorný, kurátor Divadelního oddělení, Národní muzeum
 • Michal Zahálka, dramaturg mezinárodního festivalu Divadlo
 • Jan Žůrek, dramaturg festivalu Divadelní Flora Olomouc
 • Jan Kerbr, kritik
   

Centrum současné dramatiky

Od ledna 2010 Divadlo LETÍ realizuje pod záštitou Václava Havla projekt s názvem Centrum současné dramatiky, na kterém spolupracuje s dalšími partnery, jako jsou Institut umění – Divadelní ústav, Švandovo divadlo, HaDivadlo a další. Cílem projektu je podpora vzniku nové dramatiky, podpora nových inscenací současné dramatiky, cirkulace textů, autorů, tvůrců a inscenací v rámci EU, teoretická reflexe současné dramatiky a propagace současné dramatiky mezi veřejností. Projekt Centra současné dramatiky se rozvíjí v několika programových liniích. Jednou z hlavních aktivit je podpora autorských rezidencí pro konkrétní divadla. V rámci projektu dále vznikají inscenace a inscenační skici, jak v produkci Divadla LETÍ, tak i v koprodukci s dalšími divadly. V rámci projektu se také utváří „Klub s vášní pro nové hry“, volné sdružení divadel, která se ve své dramaturgii a inscenační praxi věnují současné české a světové dramatice. K jeho hlavním cílům patří: spolupráce při vývoji současných dramatických textů a jejich inscenování; přehlídka inscenací současné dramatiky; spolupráce při dalších formách propagace současné dramatiky; udělování ceny za inscenaci nového textu.

Autor článku: Věra Ernstová

Cena Marka Ravenhilla na festivalu Divadelní Flora Olomouc