13.09.2017 10:04

Divadelná Nitra 2017 bude na svojej pôde hostiť tucet mladých európskych kritikov aj z krajín V4

Výber špičkových slovenských divadiel, najprovokatívnejšia česká inscenácia po Novembri ´89, originálna performancia česko-gréckeho tandemu, jedna z desiatich najdôležitejších poľských hier roka – v týchto dňoch víťaz hlavnej ceny zürišského medzinárodného festivalu, ako aj maďarský film, ktorý vyhráva na zahraničných festivaloch. Krajiny V4 majú už tradične status pevného jadra hlavného aj sprievodného programu Divadelnej Nitry. Ani na blížiacom sa 26. ročníku, ktorý sa uskutoční od 22. do 26. septembra 2017, nebude chýbať to najzaujímavejšie z divadelnej scény našich susedov. A v rámci vzdelávacieho programu to budú reflektovať mladí kritici zo strednej i východnej Európy. Téma festivalu: #FUNDAMENTALS.

Divadelná Nitra aj tento rok, a to už po tretí raz, privíta na svojej pôde vyše 10 mladých kritikov z ôsmich európskych krajín – V4 a Východného partnerstva. Seminár kritickej reflexie V4@Theatre Critics Residency ako tvorivá platforma pre divadelných kritikov do 35 rokov sa koná s podporou Medzinárodného vyšehradského fondu a Fondu na podporu umenia.

Pod vedením svetoznámeho francúzskeho teatrológa Patricea Pavisa budú vybraní účastníci sledovať hlavný program Divadelnej Nitry 2017 a na pravidelných stretnutiach ho analyzovať. Druhý odborný lektor projektu, uznávaný nemecký divadelný kritik a kurátor, bývalý šéfredaktor prestížneho žurnálu Theater der Zeit, Thomas Irmer, sa zúčastní prostredníctvom svojich masterclasses a vystúpení na diskusiách.

Zatiaľ partneri projektu vybrali 12 účastníkov. Slovensko bude zastupovať študentka divadelnej teórie a kritiky na pražskej DAMU Barbora Forkovičová a doktorandka na VŠMU Lucia Galdíková, susedné Česko študentka divadelných štúdií Barbora Havlová a divadelná kritička renomovaných českých divadelných periodík Kateřina Veselovská, z Maďarska sa zúčastní tanečná kritička Zsuzsanna Komjáthy a prekladateľka a divadelná kritička Dorottya Albert, Poľsko zastúpi divadelná režisérka a kritička Julia Lizurek a študent, tanečný a divadelný kritik Stanisław Godlewski. Okrem krajín V4 opätovne prídu aj profesionáli z vybraných krajín Východného partnerstva, z Ukrajiny editorka a novinárka Olena Mygashko a kultúrna manažérka Veronika Sklyarova, z Bieloruska zavíta kultúrna manažérka Hanna Kazakova a pedagogička a kritička Kristina Smolskaya.

„Diskutovať o jednej a tej istej inscenácii s účastníkmi z rôznych krajín je fascinujúci zážitok,“ hovorí Patrice Pavis, ktorý je mentorom projektu od začiatku jeho existencie, teda už tretí rok. „Na analýzach a rozhovoroch možno ilustrovať to, čo máme ako divadelní kritici spoločné i odlišné – naše spoločné poznatky, pohľady, očakávania, ale aj odlišné vnímanie nuáns, ktoré nie sú záležitosťou iného vkusu, ale vyrastajú zo špecifických historických a politických prostredí, v ktorých každý z nás vyrastal a žije,“ vysvetľuje francúzsky teatrológ. Podľa neho je workshop dôležitý práve preto, že vytvára platformu, ktorá slúži ako laboratórium rôznych spôsobov intelektuálneho zmýšľania, estetického cítenia či metód analyzovania a nazerania na scénické diela a prispieva tak k poznaniu a pochopeniu rôznych kultúr.

Mladí kritici svojou účasťou na festivale nastoľujú nový rámec, pokiaľ ide o reagovanie na inscenácie a formulujú stanoviská cenné najmä pre domáci výber predstavení, čím napĺňajú dlhodobú stratégiu festivalu – tvoriť dialóg medzi domácim a medzinárodným divadlom.

Projekt V4@Theatre Critics Residency slúži aj ako priestor pre výmenu informácií o dianí v oblasti scénických umení v regióne strednej a východnej Európy. Úlohou účastníkov je totiž pripraviť si prezentáciu o súčasnej situácii na divadelnej scéne vo svojej krajine a počas festivalu ju predviesť na pravidelných verejných diskusných fórach Raňajky s…

„Kombináciou analytických seminárov reflektujúcich hlavný program festivalu s aktívnou účasťou kritikov na stretnutiach s umelcami poskytuje projekt pôdu pre otvorenú diskusiu, ktorá má ambíciu prekračovať kontext festivalu a dotýkať sa širšieho spoločensko-politického rámca,” hovorí koordinátor workshopu a člen Umeleckej rady Divadelnej Nitry Ján Balaj.

Počas dvoch uplynulých a aktuálneho, v poradí tretieho, ročníka rezidencia na Divadelnej Nitre eviduje viac ako 30 mladých divadelných kritikov z ôsmich krajín pod vedením prestížnych osobností divadelnej teórie a kritiky.

http://www.nitrafest.sk/

Divadelná Nitra 2017 bude na svojej pôde hostiť tucet mladých európskych kritikov aj z krajín V4

Zahraniční divadlo

20.09.2017

Cenu Artis Bohemiae Amicis převzal dnes z rukou Daniela Hermana pan Giorgio Ursini Ursic

Ministr kultury dnes v Nostickém paláci ocenil medailí Artis Bohemiae Amicis celoživotní zásluhy o rozvoj a šíření dobrého jména české divadelní kultury pana Giorgia Ursiniho Ursice z Itálie.
 

15.09.2017

Představení korejského loutkového divadla Puzzle „Sugunga aneb Jak vypadá zajíc“

Padesátiminutové představení, jenž v jinotajích zpracovává téma „věř a víra tvá tě uzdraví“, vypráví příběh podmořského krále, který ke svému uzdravení potřebuje zaječí játra, ale sám neví, jak zajíc vypadá. Prostředníkem pro jejich získání mu má být oblíbené baladické zvíře – želva. Jak to s králem, želvou a zajícem dopadne, budou moci zjistit malí i velcí diváci, kteří se rozhodnou v sobotu 9. září 2017 zavítat na loutkový festival v Písku. Další reprízy pak divadlo Puzzle uvede v brněnském divadle Radost, v Rožnově pod Radhoštěm, a také v pražském divadle Venuše ve Švehlovce.

15.09.2017

Kino Aero ukáže nejoceňovanější divadelní výkon roku, strhující Billie Piper v moderní verzi Lorkova dramatu Yerma

Všech šest cen udělovaných pro nejlepší herečku na londýnském jevišti získala hvězda seriálu Pán času Billie Piper za svůj strhující výkon v hlavní roli dramatu Yerma. Hra španělského klasika Federica Garcíy Lorky o ženě zoufale toužící po dítěti se v inscenaci Simona Stonea proměnila ve vášnivý příběh ze současnosti, odehraný bez přestávky na jevišti obehnaném skleněnou stěnou.