29.05.2017 12:39

Divadlo Tramtarie plánuje postavit novou budovu v Asoparku

Olomoucké Divadlo Tramtarie plánuje postavit novou budovu v prostorách nevyužívaného Asoparku. Zástupci divadla se k tomuto kroku odhodlali kvůli nevyhovujícím prostorám ve Slovanském domě, kde soubor nyní sídlí. Třípodlažní objekt by měl vyrůst na místě bývalé měšťanské střelnice, náklady na projekt odhadují zástupci divadla na 90 milionů korun. V nové budově by měl vzniknout sál až pro 150 návštěvníků, což je více než dvojnásobek dosavadní kapacity divadla.

Divadlo Tramtarie existuje od roku 2004. Od roku 2006 sídlí v pronajatých prostorách ve Slovanském domě. „Naše současné prostory jsou dlouhodobě nevyhovující. Problémem je kapacita sálu se 70 místy; naše představení jsou vyprodaná několik měsíců dopředu a nemůžeme tak uspokojit poptávku, je to i ekonomická ztráta. Chybí také zázemí pro divadlo i samotné herce. Městské prostory nejsou a jednání se soukromníky jsou náročná. Postavení budovy je jedno z nejlepších řešení,“ řekla novinářům ředitelka divadla Petra Němečková.

Podle Němečkové v divadle chybí šatny pro herce včetně sociálního zařízení. „Obrovským problémem se pak stala absence odpovídajícího skladu na kulisy. Při repertoáru, který čítá 15 inscenací, je zcela nemožné všechny kulisy uskladnit dle potřeby. Zcela chybí kancelářské prostory, divadlo má proto pronajatou kancelář na jiném místě v Olomouci,“ dodala.

Podle manažera divadla Jiřího Krliše se řeší komplikace s prostorem již několik let. Po několika neúspěšných pokusech přestěhovat divadlo do jiných prostor ve městě přišli jeho zástupci s plánem postavit zbrusu novou multifunkční budovu na území Asoparku, na místě bývalé měšťanské střelnice, která v 90. letech minulého století vyhořela.

Podle architektonické studie, kterou finančně podpořil Olomoucký kraj, by měla na tomto místě vyrůst třípatrová budova, která splyne v parku. Hlavní vstup do divadla je řešen lávkou tak, aby se co nejméně zasahovalo do současné zeleně v parku. „Studie počítá s kapacitou sálu 120 až 150 míst s dostatečným technickým zázemím, kavárnou, šatnou, denní místností pro herce, se skladovacími prostory i sociálním zázemím,“ uvedl Krliš. Nová budova počítá podle něj také s letní scénou. Krliš uvedl, že nyní musejí iniciátoři projektu požádat o změnu územního plánu a získat stavební povolení. Pro financování projektu hodlají využít dotace i možnou podporu kraje a města.

Divadlo Tramtarie není v Olomouci jediné, které chce změnit své stávají prostory. Stěhovat se hodlá v nejbližší době také Divadlo na cucky, které sídlí nyní v nevyhovujících prostorách ve Wurmově ulici. Nové zázemí získá již na podzim v jednom z domů na Dolním náměstí v nově vznikajícím kulturním centru. Na úpravu jeho prostor přispěli lidé v nedávné veřejné sbírce přes půl milionu korun.

http://www.divadlotramtarie.cz/

Autor článku: ČTK: Alena Horáková, gcm

Divadlo Tramtarie plánuje postavit novou budovu v Asoparku

Zprávy

23.02.2018

Návštěvnost Horáckého divadla Jihlava se loni meziročně opět zvýšila

Návštěvnost Horáckého divadla Jihlava se loni meziročně opět zvýšila. V hledišti usedlo přes 67.000 diváků. Je to asi o 2000 víc než v roce 2016 a takřka o 10.000 víc než v roce 2105. Divadelních premiér bylo loni devět, sedm činoher, pohádka a pohybové dokudrama. Soubor tvořený 20 herci ve stálém angažmá loni odehrál 11 představení mimo svou domovskou scénu, z toho dvakrát na Slovensku.

23.02.2018

Hudební skladatel a muzikolog Miloš Štědroň uvede sérii přednášek v Divadle Bolka Polívky

Skladatel, muzikolog, profesor Masarykovy univerzity a popularizátor hudební historie Miloš Štědroň patří k nejvýraznějším osobnostem českého hudebního života současnosti. Autor známých melodií z Balady pro banditu a hudby k dalším divadelním představením odhalí zájemcům v cyklu svých přednášek v Divadle Bolka Polívky zajímavosti o vzniku žánrů opery a muzikálu, zavzpomíná na tvorbu v divadle Husa na provázku a seznámí je s novodobými pojetími klasických oper.

23.02.2018

Vyšla publikace Dějiny Akademie múzických umění v Praze

Historická monografie se zaměřuje na organizaci studia a studijní systém a popisuje mocenské a institucionální mechanismy ovlivňující školu v jednotlivých etapách její existence od jejího založení Benešovými dekrety v roce 1946 až po počátek 90. let. Prostřednictvím vzpomínek pamětníků se současně snaží zachytit i subtilní rovinu bytí na škole a možností studia a tvorby.