15.10.2003 00:00

Grantové řízení Odboru umění a knihoven MK na rok 2004

Ministerstvo kultury České republiky oznamuje:

Odbor umění a knihoven MK vyhlašuje grantové řízení na rok 2004 pro projekty z oblasti profesionálního divadelního umění, tanečního a pohybového umění, hudebního umění, výtvarného umění, užitého umění, uměleckých řemesel a architektury, pro právnické osoby (s výjimkou nadací, nadačních fondů a příspěvkových organizací MK) a fyzické osoby s živnostenským oprávněním.

Formuláře žádosti o dotaci, rozpočtové formuláře a podmínky pro přihlašování projektů si vyzvedněte na adrese: http://www.mkcr.cz/ – umění a knihovny – granty nebo Ministerstvo kultury, odbor umění a knihoven, Praha 1, Maltézské nám. l – Nostický palác

MgA. N. Zichová – oblast divadla a tance tel. 257 085 213, natasa.zichova@mkcr.cz,
PhDr. A. Chorvátová – oblast hudby tel. 257 085 218, anna.chorvatova@mkcr.cz,
Mgr. R. Musil – oblast výtvarného umění, užitého umění, uměleckých řemesel, architektury tel. 257 085 209, roman.musil@mkcr.cz.

Uzávěrka pro podání přihlášek je 1. prosince 2003.

Autor článku: redakce