02.05.2016 13:47

Helena Spurná: Divadelní režisér a člověk Oldřich Stibor (1901 – 1943)

Vyšla kniha Divadelní režisér a člověk Oldřich Stibor (1901 – 1943). Kniha pojednává o jedné z nejpozoruhodnějších osobností české divadelní režie třicátých let. Snahou autorky Heleny Spurné bylo podat komplexní obraz Stiborových mnohostranných divadelních aktivit a pokusit se objektivně zhodnotit jeho přínos českému divadlu.

Kniha Heleny Spurné pojednává o jedné z nejpozoruhodnějších osobností české divadelní režie třicátých let. V minulých dobách historiky divadla nekriticky vynášen za sociálně angažovanou tvorbu, zařadil se Oldřich Stibor po roce 1989 mezi umělce nepohodlné či přímo určené k zapomnění pro jejich příslušnost ke komunistické straně. Snahou autorky bylo podat komplexní obraz Stiborových mnohostranných divadelních aktivit a pokusit se objektivně zhodnotit jeho přínos českému divadlu. Stibor se čtenáři představuje ve své nejobvyklejší podobě – jako režisér, jenž do meziválečného divadla uváděl díla sovětských autorů a vehementně se hlásil k metodě socialistického realismu. Už méně znám je svými inscenacemi s duchovní tematikou či jako režisér opery. Ve snaze proniknout co nejhlouběji k podstatě Stiborovy tvorby a jeho myšlení o divadle podnikla autorka také exkurz do režisérova životního vývoje, naplněného dramatickými okamžiky a osudovými zvraty. Kniha rozkrývá fascinující příběh člověka s bohémskou povahou, později radikálně levicově smýšlejícího umělce, který po několik let paradoxně zastával funkci policejního úředníka, nebo nastiňuje jeho působení v protifašistickém odboji v závěru života, přičemž dokládá Stiborovu neokázalou lidskou statečnost, již si zachoval i v okamžicích vlastního tragického konce. Z tohoto pohledu není publikace pouze teatrologickou prací, nýbrž také sondou historickou, potvrzující souvztažnost divadla s politicko-společenským děním, jež divadelní tvorbu nezřídka ovlivňuje, formuje a zásadně se do ní svými silami zapojuje.

Autor článku: Helena Spurná

Helena Spurná: Divadelní režisér a člověk Oldřich Stibor (1901 – 1943)