11.03.2016 11:22

Hledání dobrého člověka v DISKu

Divadlo DISK uvede ve čtvrtek 24. března 2016 první absolventskou inscenaci studentů 3. ročníku herectví a 4. ročníku dramaturgie katedry činoherního divadla DAMU, Dobrého člověka ze Sečuanu od Bertolta Brechta.

Může člověk na tomto světě zůstat dobrý? Jak má člověk pomáhat druhým aniž by zapřel vlastní zájmy, zničil sám sebe? Jak být úspěšný a zároveň se nestat bezohledným?Sečuan je obraz jakéhokoli města na světě, temná skládka duší, špinavé překladiště. V něm prostitutce Šen Te dají bohové jako poděkování za poskytnutý nocleh malý krámek s tabákem, aby mohla konat dobro, být jejich jediným „dobrým člověkem“. A tak se Šen Te snaží dostát mravním přikázáním, ať už ji to stojí cokoli. Do bytu si nastěhuje chudé, rozdává rýži i tabák. Brzy však pozná, že aby zachránila svůj krámek a holou existenci, nemůže vyhovět všem. Vymyslí si bratrance Šuej Taa, za něhož se převleče. Bratranec je chladným protikladem jejích dobrých stránek, racionální obchodník. Ale ani on Šen Te nepomůže, když jí do cesty vstoupí láska…

Bertolt Brecht, dnes již klasický autor, fascinuje inscenátory svou schopností vidět příběh člověka v jeho společensko-kulturních vazbách. „Brecht psal Dobrého člověka ze Sečuanu v exilu uprostřed druhé světové války, ve hře se proto odráží téma morálního rozkladu společnosti,“ uvádí režisér inscenace Petr Kracik. Hra pokládá otázku, zda může jedinec naplnit vznešená morální přikázání ve společnosti plné sobectví a nepřejícnosti. Text otevírá problematiku krize hodnot, v dnešní době natolik aktuální. Hra přitom není suchou moralitou díky hudbě i nadsázce. Sám Brecht napsal: „Divadlo zůstane divadlem, i když je divadlem naučným, a pokud je dobrým divadlem, je zábavné.“ 

www.divadlodisk.cz 


Autor článku: Klára Kadlecová

Hledání dobrého člověka v DISKu