04.08.2017 10:35

Národní divadlo: konkurz (viola – tutti)

Ředitelka Opery Národního divadla a Státní opery Mgr. Silvie Hrocová vypisuje konkurzní řízení na místo v orchestru Státní opery: viola – tutti

Podmínky konkurzu:
1. kolo (anonymní):
– K.Stamitz nebo F.A.Hoffmeister – 1. a 2. věta koncertu (1.věta s kadencí)
– přednes tří vybraných orchestrálních partů
2. kolo:
– libovolná věta z koncertu nebo sonáty od autora 20. – 21. století
– přednes ostatních orchestrálních partů (budou zaslány elektronicky, nebo poštou)
– hra z listu

Konkurzní řízení se uskuteční 21. září 2017, v 10 hodin, v provozní budově Národního divadla, Ostrovní 1, Praha 1

V přihlášce uveďte svou úplnou adresu a telefon, přiložte stručný životopis, uveďte občanství a státní příslušnost žadatele a případný požadavek na klavírní doprovod s uvedením skladby

Přihlášku zašlete nejpozději do 7. září 2017
na e-mailovou adresu: j.kolman@narodni-divadlo.cz
nebo poštou na adresu:
Státní opera (KONKURZ)
Jan Kolman – manažer orchestru
Ostrovní 1, 110 00 Praha 1

Autor článku: Převzato z: http://www.narodni-divadlo.cz/