08.02.2018 17:35

ND Talks: Národní divadlo a kulturní dědictví dnes

Moderuje: Alice Koubová

Účastníci: Yvona Kreuzmannová, Marta Ljubková, Jolana Matějková, Ondřej Lánský

Národní divadlo: nositel národního kulturního dědictví a výsostný prostor pro svobodnou uměleckou tvorbu. Je to nesplnitelný paradox? Či slibná provokace? Jak toto zadání naplnit právě v dnešní politicko-společenské situaci? Co dnes chápeme jako naše národní dědictví? Jaké dědictví potřebujeme umělecky převzít, aktualizovat, zvědomovat, reinterpretovat? Jaká historická paměť v nás vyvolává emoční odezvu, kvasí v nás a bublá? Jak tyto emoce umělecky kultivovat, jak o nich přemýšlet? Co nás z naší minulosti ovládá natolik, že je třeba spíše zastavit jeho mohutnou implicitní moc? Potřebujeme národní sebeujištění skrze takřka identické opakovaní minulého uměleckými prostředky? Potřebujeme narušovat naše kulturní stereotypy, měnit se uměním? Co tím získáme a co tím ztratíme? Jakou budoucnost tím budeme tvořit?

Srdečně vás zveme na diskuzní večer, ve kterém názory přizvaných odbornic a odborníků budou pouze důležitou předehrou pro společnou živou diskuzi na dané téma. Přijďte nám pomoci porozumět poslání Národního divadla, kulturnímu prostoru České republiky ve 21. století, uprostřed měnící se Evropy a jejích sociopolitických vztahů.

Délka diskuze: 90 minut

Nová scéna, 20. 2. 2018 v 18:00

https://www.narodni-divadlo.cz/cs/predstaveni/13224?t=2018-02-20-18-00

Autor článku: Převzato z: https://www.narodni-divadlo.cz/

ND Talks: Národní divadlo a kulturní dědictví dnes

Zprávy

16.02.2018

Konference Perspektivy teatrologie 2 – výzva k podání příspěvků

Teatrologická společnost ve spolupráci s Katedrou divadelních a filmových studií FF UP, mezinárodním festivalem Divadelní Flora a časopisem Divadelní revue pořádá konferenci Perspektivy teatrologie 2. Cílem olomouckého setkání je představit rozmanitost témat a diskutovat o aktuálních otázkách teatrologického bádání v České republice. Konference je otevřena metodologickým, teoretickým a historiografickým referátům, analýzám i dílčím prezentacím a zprávám souvisejícím s výzkumem divadla a kulturních performancí.

16.02.2018

Počiny v teatrologii – anketa Teatrologické společnosti a Divadelní revue

Teatrologická společnost a Divadelní revue vyhlašují oborovou anketu. Jaké počiny v oblasti teatrologie (a okolí) považujete za posledních pět let za zásadní, inspirativní či pozoruhodné a proč? Napište nám prosím jeden až tři takové počiny s kratším či delším zdůvodněním. Není nutné se omezovat na vydané publikace či texty, zajímá nás obor jako celek, proto klidně uvádějte například ediční práce, organizační, pedagogické působení osobností, kurátorskou činnost, dlouhodobé projekty, databáze atp.

15.02.2018

Národní divadlo představuje divadelní sezonu 2018/2019

Umělecké soubory Národního divadla připravují pro 136. divadelní sezonu 19 premiér. Na repertoáru zůstane pět desítek inscenací. předplatitelům první scéna nabízí 41 předplatitelských skupin.