31.08.2017 11:39

Státní dotace divadlům by se měla letos zdvojnásobit

Ministr kultury Daniel Herman chce, aby stát ještě letos dal víc peněz profesionálním divadlům, orchestrům a pěveckým sborům. V příslušném ministerském programu letos bylo rozděleno 160 milionů korun a vláda se bude v pondělí zabývat požadavkem na jeho navýšení o 140 milionů korun. Oproti původnímu rozpočtu by se suma téměř zdvojnásobila, proti loňsku by vzrostla třikrát.

Regionální divadla, o něž v programu jde, jsou z velké části financována městy. Navýšení státního příspěvku do jejich rozpočtů by mělo částečně kompenzovat nárůst nákladů na mzdy zaměstnanců ve veřejných službách a správě, sdělila ČTK mluvčí MK Simona Cigánková. MK se obává toho, že pokud se rozpočet programu nezvýší, budou se peníze potřebné na zvýšení platů v divadlech brát z peněz určených třeba na uměleckou tvorbu.

Program podpory profesionálních divadel, symfonických orchestrů a pěveckých sborů by měl pomáhat financovat divadla, která se v 90. letech po odstátnění stala převážně městskými organizacemi. Vznikl v návaznosti na vznik krajů v roce 2003. Dotace od státu přes něj dostává asi třicítka divadel, orchestry a sbory.

V době vzniku programu byla jako optimální suma, která do něj každý rok má plynout, stanovena částka 100 milionů korun. Jeho naplňování by měly zaručovat strategické dokumenty resortu jako Koncepce účinnější podpory umění, dlouhodobě byl však podfinancován a divadelníky za to kritizován. Podle zmíněné koncepce na léta 2007 až 2013 mělo v programu v roce 2013 být 150 milionů korun, realita ale byla třetinová.

V té době vznikla kampaň vedená Asociací profesionálních divadel, která upozorňovala na disproporce ve státní podpoře divadel. Většina dotací státu tehdy podle ní směřovala na území Prahy, kde žije 15 procent obyvatel ČR; divadla, která hrají pro zbylých 85 procent obyvatel, dostávala desetinu. V roce 2010 například dotoval stát divadelní činnost v Praze 600 miliony korun a zbytek republiky 60 miliony korun. V Praze ale většina ze zmíněné sumy jde do Národního divadla, které bude mít vždy výsadní postavení.

V dalších letech se suma do programu ministerstva začala navyšovat. V roce 2015 se v programu rozdělilo 85 milionů korun, loni 91 milionů a letos do programu šlo o téměř 70 milionů více.

Letošní rozpočet 160 milionů podle MK umožňuje poskytnutí dotací, které průměrně pro příjemce činí šest procent celkových neinvestičních nákladů divadel a orchestrů. Průměrně mzdy loni v těchto divadlech tvořily 63 procent z neinvestičních nákladů. Návrh MK je vstřícnou reakcí na požadavky ze strany měst a krajů, profesních asociací a odborových organizací, uvedla Cigánková. Během roku je podle ní zmiňovaný program jediný systémový nástroj státu pro částečnou kompenzaci nárůstu mzdových nákladů kulturních institucí, který vyplývá z novelizace nařízení vlády o platech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

https://www.mkcr.cz/

Autor článku: ČTK: hrm, snm

Státní dotace divadlům by se měla letos zdvojnásobit

Zprávy

19.02.2018

Národní divadlo oslaví několik výročí, vznik republiky i videomappingem

Národní divadlo letos oslaví nejen sté výročí vzniku Československa, ale i několik dalších kulatých výročí, která se týkají první české scény a historických událostí. Na letošek připadá 150. výročí položení základního kamene ND, už v lednu se slavilo 130. výročí zahájení provozu dnešní Státní opery a 60. výročí letos oslaví Laterna magika.

19.02.2018

Divadlo Kámen a debata s teatrology Janem Císařem a Martinem Pšeničkou

Divadlo Kámen uvede ve čtvrtek 22.2. třetí premiéru hry „OK plus F“. Po představení proběhne zahajující salónní debata „kamenného jara (ne)iluzivnosti“ na téma NEZBYTNOSTI ILUZIVNOSTI. Pozvání přijali teatrologové prof. Jan Císař a Martin Pšenička.

16.02.2018

Konference Perspektivy teatrologie 2 – výzva k podání příspěvků

Teatrologická společnost ve spolupráci s Katedrou divadelních a filmových studií FF UP, mezinárodním festivalem Divadelní Flora a časopisem Divadelní revue pořádá konferenci Perspektivy teatrologie 2. Cílem olomouckého setkání je představit rozmanitost témat a diskutovat o aktuálních otázkách teatrologického bádání v České republice. Konference je otevřena metodologickým, teoretickým a historiografickým referátům, analýzám i dílčím prezentacím a zprávám souvisejícím s výzkumem divadla a kulturních performancí.