05.04.2016 14:15

Strýček Váňa v HaDivadle

HaDivadlo uvede v režii Ivana Buraje inscenaci Strýček Váňa. Jedná se o třetí „portrét“ ze sezónního dramaturgického cyklu „Společnost individualismu“. Ivan Buraj se po několika autorských inscenacích vrací k pravidelnému dramatickému textu. Strýčka Váňu výrazně interpretuje a vztahuje k dnešku, k době „MEZI“, kdy se čeká, kdo do nastalého ticha jako první promluví a zda přinese pravdu platící jen pro některé, nebo pro všechny bez výjimky.

Předchozí dvě premiéry dramaturgického cyklu „Společnost individualismu“, Paní Bovaryová a Big Sur, „portrétovaly“ výrazné individuum a tento fenomén reflektovaly především z perspektivy jedince. Oproti tomu se inscenace Strýček Váňa více soustředí na problematiku vytváření společenství, potažmo společnosti a vzájemnou interakci ve světě individuí. Burajova interpretace pokládá několik zásadních otázek, které se bezprostředně vztahují k dnešku.

Volba tohoto titulu může v rámci studiového divadla experimentálního typu vypadat poněkud neobvykle. Ovšem její motivace plyne ze silného spojení Strýčka Váni s dobou ve, které se ocitáme. „Žijeme v době, kdy staré už odešlo a nové ještě nenastalo. Přitom ale můžeme zcela jasně cítit, jak se ticho tohoto MEZI postupně zahušťuje a každou chvíli se schyluje k tomu, že někdo konečně promluví a udá tím nový směr. V tomto mesianistickém pocitu se nachází v současnosti celá západní společnost. Klíčové je, kdo ticho protne a čím. Zda bude nová pravda jen pro někoho, a nebo zda budeme schopni objevit pravdu, která je pro všechny“, komentuje výběr textu a základní téma dramaturgyně Dagmar Radová. Rozvažování o dosavadním smyslu a prezentování vlastní pravdy určuje i jeden z důležitých inscenačních principů, kterým je monologizace promluv. Otázka (vlastní) pravdy a to, kam až jsme schopni kvůli ní zajít, je také jedním z témat inscenace, které ústí v otázku, jak vůbec můžeme existovat spolu a zda jsme schopni najít pravdu, která by byla pro všechny a tak tvořit společenství.

Postava doktora Astrova do hry vnáší čím dál tím naléhavější téma – ekologii. „Astrovův ekologický aktivismus je v naší inscenaci pojímán šířeji než pouze ve spojení s přírodou. Jedná se o ekologii ve smyslu ohleduplnosti a zodpovědnosti ke svému prostředí a lidem, kteří jsou jeho součástí. Aktivismus je stavěn do kontrastu s pasivitou ostatních postav, které se propadají do nudy a ztrácejí smyl svého počínání“, doplňuje dramaturg Matěj Nytra.

Každodenní situace, atmosféry houstnoucího ticha a nudy přerývavě rozrušují promluvy nebo výbuchy exaltovaných emoce. Inscenace klade důraz na minimalistické detailním herectví. V titulní roli Strýčka Váni se představí Jan Lepšík a jako jeho „protivník“, v roli profesora Serebrjakova, Cyril Drozda. Vedle herců z HaDivadla se objeví i dva výjimeční hosté. Herečka Národního divadla Brno, Lucie Schneiderová, ztvárňující roli Jeleny, a Robert Mikluš, který se představí v roli doktora Astrova.

Na inscenaci Strýček Váňa se dramaturgicky spolupodílel Matěj Nytra, který se v HaDivadle představil už jako autor a dramaturg studiového projektu Ice Pøz. Matěj Nytra je novou dramaturgickou posilou uměleckého týmu HaDivadla.

V předvečer premiéry Strýčka Váni, tedy 7. dubna, se již tradičně uskuteční další diskuze z cyklu A2. O hranici mezi legálním a legitimním užíváním majetku, ale také o Autonomním sociálním centru Klinika budou diskutovat šéfredaktorka Nového Prostoru Zuzana Brodilová a sociální ekolog Arnošt Novák. Debatu moderuje Hana Kuncová. 

http://www.hadivadlo.cz/ 


Autor článku: Alexandra Balaštíková

Strýček Váňa v HaDivadle