19.05.2016 15:16

Vzpomínka na nedávno zesnulého scénografa Jaroslava Malinu

V Malém sále Institutu umění – Divadelního ústavu byly vystaveny plakáty a scénografické návrhy nedávno zesnulého scénografa Jaroslava Maliny. Vystavená díla pocházejí ze Scénografické sbírky Divadelního ústavu.

Jaroslav Malina se narodil 5. 12. 1937 v Praze, zemřel 14. 5. 2016 v Českých Budějovicích.

Vystudoval Vysokou pedagogickou školu v Praze (1957 – 1961) a scénografii na DAMU u prof. Františka Tröstra. Vytvořil téměř 400 inscenací doma i v zahraničí, přednášel na pražské DAMU, kde byl v roce 1998 jmenován profesorem. V letech 1996 – 2001 byl jmenován do funkce rektora AMU. Byl generálním komisařem PQ (1991, 1999 a 2003), předsedou národního střediska OISTAT. Svá díla  prezentoval na domácích i zahraničních výstavách a jsou součástí sbírek řady institucí po celém světě. Jeho režijními partnery byli především Ivan Rajmont, Lída Engelová, Karel Kříž, Miloš Hynšt na činoherních scénách, v opeře Jiří Nekvasil a Luděk Golat. Vedle práce pro divadlo se celý život věnoval volné tvorbě. Jaroslav Malina patří k nejvýznamnějším scénografům 2. poloviny 20. století.

Malý sál Institutu umění – Divadelního ústavu, Celetná 17, 110 00 Praha 1

www.idu.cz 

Autor článku: Klára Kadlecová

Vzpomínka na nedávno zesnulého scénografa Jaroslava Malinu