Soubor Handa Gote v nové hře propojí antické mýty s googlem

O spojení antických mýtů s nejnovějšími technologiemi současnosti se pokusí ve svém novém představení experimentující divadelní soubor Handa Gote. Inscenaci nazval Eleusis podle starověkého sídla bohyně Demétry a označil ji jako postinternetovou operu. Je zpívaná v italštině a překládaná google translatorem do angličtiny a češtiny. Dnes večer ji uvede divadlo Alfred ve dvoře.

Inscenace souboru Handa Gote nelze jednoznačně žánrově zařadit. Většinou během práce na novém divadelním kuse soubor novou kategorii sám vynalezne a pojmenuje. Věnuje se experimentování s dramaturgií, začleňování nedivadelních prvků do své práce a vývojem vlastního pojetí divadla. Dlouhodobě se inspiruje vědou a technikou.
Handa Gote vedle tradičního divadelního projevu využívá tanec, hudbu reprodukovanou i živou a četné vizuální prostředky, zejména projekci a světlo. Na scénu je ale přivádí nikoli prostřednictvím nejmodernější současné techniky, ale pomocí přístrojů a pomůcek z více či méně vzdálené minulosti.
Podtitul nového představení postinternetová opera naznačuje, že se tvůrci inscenace pustili do výzkumu internetového rozhraní a toho, jak chaos virtuality prostupuje do všednodennosti, formuje ji a deformuje.

Eleusis, dnešní přístavní město v Řecku, bylo ve starověku středisko kultu bohyně úrody Démétry, sestry boha Dia. Zastavila se tu při hledání své dcery Persefony, kterou unesl bůh podsvětí Hádes. Na Diův zásah jí byla dcera navrácena vždy na devět měsíců v roce a Démétér zde prý z vděčnosti pořádala mystéria o posmrtné blaženosti S Handa Gote se ale diváci možná ocitnou v situaci, kdy bohyně Démétér vstoupí do Hádovy říše se zapnutou aplikací Google Earth. Podsvětí je v tomto představení jakýsi lounge, pokojíček, kde lze nezávazně trávit čas a časem se až ubavit k smrti, pokud by už člověk nebyl po smrti. Hudba zde zmutovala do útržků hudebních dat, jež korunuje připojení zpěváků přímo do počítače pomocí monitoringu mozkových vln. Datový tok plyne stále kupředu jako vlny řeky Léthé, řeky zapomnění.

https://handagote1.wordpress.com/ 
TwitterGoogleFacebookDeliciousLinkedinDigg

Databáze

… paměť divadla

Virtuální studovna
Knihovna Bibliografie
Audiotéka Videotéka
Divadelní inscenace Divadelní akce
Scénografie Divadelní fotografie

Divadelní architektura

Dnes představujeme:

Divadlo.cz provozuje Institut umění - Divadelní ústav

 

Registrace newsletteru

Přihlašte se k odběru newsletteru:

Před 50 lety

E-shop Prospero

Divadlo.cz na Facebooku: