Zvláštní program pro festivaly by mělo Ministerstvo kultury otevřít v roce 2017

Zvláštní program pro podporu velkých uměleckých festivalů by mohlo ministerstvo kultury otevřít v roce 2017. Počítá s tím materiál, který je nyní v připomínkovém řízení a počátkem příštího roku by měl být předložen vládě. O nástroji, který umožní pořadatelům významných akcí lepší organizaci a zajistí příslib státního příspěvku nejen na daný rok, ale výhledově i déle, se mluvilo již několik let. V návrhu programu ministerstvo uvádí, že ho bude vyhlašovat podle aktuálních možností rozpočtu.

Pokud v něm nebude na příslušný rok aspoň 100 milionů Kč, ministerstvo kultury (MK) ho nevyhodnotí a projekty, které v něm budou žádat dotaci, budou vyhodnoceny v rámci grantů dle uměleckých oborů, jak je tomu dosud a jak to odborná veřejnost kritizuje. Počet případných žadatelů o dotace z plánovaného programu je asi pět desítek.
Program sám nemá dopad na státní rozpočet, MK peníze na něj vyčlení v rámci svého rozpočtu. Může ale být podporou aproximační strategie ministerstva, tedy jeho snahy přiblížit se na konci současného volebního období ve výši výdajů jednomu procentu státního rozpočtu. Součástí aproximační strategie je totiž také navyšování výdajů na živou kulturu.
Kapitola v rozpočtu MK určená na živé umění je podle žadatelů o granty i odborníků na kulturní politiku léta podfinancovaná. Postupně ale částka roste, pro příští rok se počítá se sumou přes 700 milionů korun a oproti letošku je navýšena asi o pětinu.

Program státní podpory festivalů profesionálního umění by měl být po letech úsilí ze strany jejich organizátorů systémovým řešením státní podpory významných festivalů v oblasti klasické a alternativní hudby, divadla, tance, výtvarného umění a literatury. Program se nevztahuje na oblast filmu, kterou ošetřuje zákon o audiovizi. Zohledňuje uměleckou i ekonomickou výkonnost festivalů.
Podle těch, kdo nový program prosazují, je současná praxe podpory velkých festivalů nesystémová i málo transparentní. O přidělení a výši grantů rozhodují odborné komise. O tom, zda dotaci na daný rok pořadatel obdrží, se dozví až na konci února, což je třeba pro objednavatele slavných mezinárodních hvězd komplikace. Stává se však i to, že ministerstvo během roku některým žadatelům peníze přidá, není už však jasné, na základě jakých kritérií.

Na přípravě programu pro festivaly se s MK podílela Česká asociace festivalů a Asociace hudebních festivalů (AHF), která ho připravovala již dříve, ale pouze pro akce zaměřené na klasickou hudbu. Lidé z branže AHF obviňovali z lobbingu ve prospěch svých členských akcí, z podnětu představitelů AHF se třeba každoročně poslanci snažili při závěrečném projednávání rozpočtu na další rok přidat právě jen hudebním festivalům sdruženým v této asociaci. Druhá, nově vzniklá asociace, tyto kroky kritizuje jako nesystémové, stejně jako dodatečné přidělování peněz žadatelům o granty. Děje se tak někdy i v rozporu s doporučeními grantových komisí.

Související:
Ministerstvo kultury ČR


TwitterGoogleFacebookDeliciousLinkedinDigg

Databáze

… paměť divadla

Virtuální studovna
Knihovna Bibliografie
Audiotéka Videotéka
Divadelní inscenace Divadelní akce
Scénografie Divadelní fotografie

Divadelní architektura

Dnes představujeme:

Divadlo.cz provozuje Institut umění - Divadelní ústav

 

Registrace newsletteru

Přihlašte se k odběru newsletteru:

Před 50 lety

E-shop Prospero

Divadlo.cz na Facebooku: