22.04.2011 12:39

1. ročník Ceny Marka Ravenhilla za inscenaci nového textu

15. dubna 2011 byla poprvé udělena Cena Marka Ravenhilla za inscenaci nového textu. Jedná se o ocenění za počin v oblasti  inscenování současné dramatiky pro česká divadla. Vyhlášení ceny proběhlo v Divadle Komedie a jeho součástí bylo i uvedení představení Pražského komorního divadla Černé panny a vystoupení Marka Ravenhilla s jeho monologem Experiment. Iniciátorem ceny je Centrum současné dramatiky, jehož hlavním organizátorem je Divadlo Letí. Za rok 2010 vybírala Festivalová rada Centra současné dramatiky z více než 80 premiér v českých divadlech a nominovala 10 inscenací. Vítězným počinem se stala inscenace Černé panny, jejíž režisér Dušan D. Pařízek si během slavnostního večera převzal artefakt navržený významným českým scénografem Martinem Chocholouškem.

Cena Marka Ravenhilla za inscenaci nového textu
Při výběru jsou zohledňovány inscenace současné dramatiky. Novým textem se rozumí takový text, který vznikl v období 10 let před příslušným udělením ceny. Oceněná inscenace je volena na základě konsensu členů Festivalové rady Centra současné dramatiky, kteří zohledňují symbiózu kvalitního textu a kvalitu jeho inscenování. Rada sleduje i výsledky autorské či kolektivní tvorby, u nichž rozhoduje výsledný text a jeho přenositelnost mimo kontext konkrétní inscenace a poetiku divadla, pro nějž vznikal.

Zdůvodnění udělení Cenu Marka Ravenhilla za inscenaci nového textu za rok 2010
     Černé panny
autoři Günter Senkel, Feridun Zaimoglu, režie Dušan D. Pařízek, Pražské komorní divadlo, premiéra 12. 3. 2010
Černé panny v Divadle Komedie jsou ukázkou důvěry inscenátorů v dramatický text. Odvážný dramaturgický výběr, který přináší do českého prostředí celoevropsky aktuální téma (v českém divadle dosud téměř neexponované), se potkává s přesnou režijní interpretací a zkázněným, precizním herectvím. (Festivalová rada Centra současné dramatiky)

Další nominace FR CSD na Cenu Marka Ravenhilla za inscenaci nového textu za rok 2010
       
Bambiland
autorka Elfriede Jelinek, režie Jiří Honzírek, Slovácké divadlo Uherské Hradiště, premiéra 17. 4. 2010
Nobelovou cenou ometálovaná dramatička ve své „estrádě“ ironicky vystupuje proti válce v Iráku, proti jejím mediálním prezentacím, proti světu kde ukojení pudů je vždy na prvním místě. Slovácké divadlo se odvážilo nabídnout tento radikální kousek publiku města Uherské Hradiště, které je spíše konzervativní. Už to stojí za uznání. Členové souboru však i po dobu představení vedou marnou bitvu s mrtvým sálem, nereagujícím na vtipy, dokonce i na šokující výjevy metaforický zobrazující krutosti války a médií. V měšťáckém divadle uvést hru hodně nonkonformně vystupující proti měšťáctví je hrdinský počin, který je zásadnější než deset avantgardních kousků v ryze avantgardním divadle, typu Divadla Na Zábradlí. (Vít Pokorný)

        Jsem Kraftwerk!
autor Viliam Klimáček, režie Marián Amsler, HaDivadlo, premiéra 15. 10. 2010 
Brněnské HaDivadlo se s nástupem Mariána Amslera do funkce uměleckého šéfa profilovalo jako divadlo, které klade důraz na uvádění současné české i zahraniční dramatiky. Pilotní inscenace Jsem Kraftwerk je ukázkou ideální spolupráce divadla s dramatikem. Text Viliama Klimáčka vznikl přímo na tělo divadla a ve spolupráci s ním. Výsledná inscenace je pak syntézou všech složek, barevnou současnou komedií, temnou archetypální tragedií, a to vše v lehkém čechovovském hávu. (Marie Špalová)

        Kabaret Hašek
autor Miloš Orson Štědroň, režie Jan Frič, A Studio Rubín, premiéra 10. 10. 2010
Nápady nabitá inscenace, která dokáže účinně spojit dadaisticky veselé, téměř kabaretní dění s písněmi, které sice laškují s lehkými žánry, přitom se však s absurdní vyzývavostí halí do okázale komplikovaného instrumentálního kabátku. (Vladimír Mikulka)

        Nebe nepřijím
autoři Joe Penhall, Falk Richter, David Gieselmann, Viliam Klimáček, David Drábek, režie Martina Schlegelová, David Czesany, Thomas Zielinski, Marián Amsler, Divadlo Letí – Divadlo Na zábradlí, premiéra 21. září 2010
Občerstvující divadelní experiment s jasným a ambiciózním konceptem nahlédnout současné téma z několika různých pohledů. Ocenění hodný je především pokus o vtažení současné české (československé) dramatiky do evropského kontextu, což platí i naopak. (Jan Havlice)

        Noc oživlých mrtvol
autor David Drábek, režie David Drábek, Klicperovo divadlo, premiéra 20. února 2010
Karnevalově rozmáchlá, konvence bourající a krutě sarkastická divadelní verze naší současnosti. Sympatický je především nezastíraný a silný autorský postoj a subjektivní kompozice konkrétních odkazů na žitou skutečnost, čímž Noc oživlých mrtvol překračuje v české dramatice posledních let obvyklou tendenci k obecným tématům a jejich objektivnímu zpracování. (Jan Havlice)

        Nod Quijote
autor Egon Tobiáš, režie Jan Nebeský, Studio Damúza, premiéra 27. 10. 2010 
Jan Nebeský nemá v Česku konkurenci ve schopnosti vytvářet působivé a překvapivé divadelní obrazy, umí náhle pootočit vnímání toho, co se děje na scéně a dát grotesknímu dění úplně jiný, vážnější význam. Nod Quijote může na první pohled vypadat jako pouhé zřetězení legrácek na téma outsiderství, tváří se nezávazně, má ale své hlubiny. (Vladimír Mikulka)
Inscenace Nod Quijote je bezesporu hraničním formátem pro Cenu za inscenaci nového textu, přesto si dle mého názoru tato syrová alternativně-činoherní performance zaslouží, aby na ni bylo upozorněno i v tomto kontextu. (Martina Černá)

        Terminus
autor Mark O´Rowe, režie Martina Schlegelová, Divadlo Letí, premiéra 13. 3. 2010
Terminus pro mě naplňuje představu „počinu“ na poli uvádění současné dramatiky, který by měl představovat symbiózu kvalitního textu a jeho kvalitního inscenování. Text sám o sobě je zcela současný a zároveň navazuje na dlouholetou tradici psaní pro činoherní divadlo. Jeho převod do češtiny je oříšek proměněný v perlu. A inscenační řešení je spojením poctivého divadelního řemesla s velmi současným vizuálně-hudebním pojetím. (Martina Černá)

        Tvrdě/Měkce
autoři Martin Františák, David Drábek, režie Jan Frič, Divadelní společnost Petra Bezruče, premiéra 14. 5. 2010
Inscenace je logickým pokračováním trvalé snahy Bezručů současných českých her. Oceňuji spojení dvou vynikajících autorů, vysokou kvalitu jednoho z textů i nespoutanost nastudování. Také s přihlédnutím k dalším počinům Bezručů v uplynulém roce na poli současného dramatu. (Dan Přibyl)

        Úl
autor Petr Kolečko, režie Thomas Zielinski, A Studio Rubín – Nová scéna, premiéra 1. 10. 2010 
Pro vznik nového českého textu napsaného v blankversu; pro až marthalerovské režijní uchopení zdánlivě banálního textu, který však určitou výpovědní hodnotu má a svým způsobem se vyjadřuje k dnešní době. (Vladimír Čepek)

Festivalová rada Centra současné dramatiky pro rok 2010:
Vladimír Čepek, Činoherní studio Ústí nad Labem
Jan Havlice, HaDivadlo Brno
Vladimír Mikulka, kritik, Praha
Daniel Přibyl, Nová scéna Praha
Vít Pokorný, DAMU Praha
Marie Špalová, Divadlo Letí Praha
Martina Černá, IDU Praha

Centrum současné dramatiky
Od ledna 2010 Divadlo LETÍ realizuje pod záštitou Václava Havla projekt s názvem Centrum současné dramatiky, na kterém spolupracuje s dalšími partnery, jako jsou Institut umění – Divadelní ústav, Švandovo divadlo, Divadlo Na zábradlí, HaDivadlo a další. Cílem projektu je podpora vzniku nové dramatiky, podpora nových inscenací současné dramatiky, cirkulace textů, autorů, tvůrců a inscenací v rámci EU, teoretická reflexe současné dramatiky a propagace současné dramatiky mezi veřejností. Projekt Centra současné dramatiky se rozvíjí v několika programových liniích. Jednou z hlavních aktivit je podpora autorských rezidencí pro konkrétní divadla. V rámci projektu dále vznikají inscenace a inscenační skicy, jak v produkci Divadla Letí, tak i v koprodukci s dalšími divadly. V rámci projektu se také utváří „Klub s vášní pro nové hry“, volné sdružení divadel, která se ve své dramaturgii a inscenační praxi věnují současné české a světové dramatice. K jeho hlavním cílům patří: spolupráce při vývoji současných dramatických textů a jejich inscenování; přehlídka inscenací současné dramatiky; spolupráce při dalších formách propagace současné dramatiky; udělování ceny za inscenaci nového textu.

Divadlo LETÍ a jeho projekt Centrum současné dramatiky je realizován za podpory:
Hl. m. Prahy, Ministerstva kultury ČR
Další info: www.divadlo-leti.cz

Autor článku: Marie Špalová

1. ročník Ceny Marka Ravenhilla za inscenaci nového textu