11.05.2007 00:00

15 000 Kč pro nejlepší autorskou divadelní hru v soutěži Zlatá žába

Soutěž o autorskou divadelní hru Zlatá divadelní žába vyhlásilo 2007 občanské sdružení Žába na prameni v lednu 2007. Hlavním tématem soutěže je rovnost příležitostí mužů a žen.

Autoři a autorky, kteří chtějí přihlásit svoji hru, pošlou do konce května přihlášku na adresu dana@zabanaprameni.cz. Samotnou divadelní hru, která reflektuje problematiku rovných a nerovných šancí žen mohou přihlášení soutěžící posílat až do konce června.

Co je smyslem soutěže?

Smyslem soutěže je osvětlit, zpřístupnit a odtabuizovat toto téma, které je u nás stále nepochopené. „Našemu myšlení často i nadále vládnou předsudky a stereotypy o jasně rozdaných rolích žen a mužů: že ženy patří jen k dětem a do kuchyně, muži jsou pouze živitelé. Málokdo je ale zatím schopen videt vše v souvislostech vzhledem době, a společnosti, ve které žijeme. Třeba že mu ta žena od plotny vytrhla zub, vyoperovala slepé střevo, nebo postavila dům a že stejně jako jsou muži živitelé, většina žen také pracuje na plný úvazek. Ty rozvedené s dětmi dokonce samoživitelkami,“ říká Dana Radová z Žáby na prameni..

Neinformovanost a konzervatismus některých osob v klíčových pozicích, na ministerstvech, ve vládě, školství, v kultuře či médiích je alarmující. V naší společnosti se začíná řešit, jak dostat ženy do politiky, jak dostat muže zpátky do rodin - k dětem se neřeřěší ještě vůbec. Muž na rodičovské dovolené je minimálně podezřelý. Ve společnosti kde premiér při zahájení Evropského roku rovných příležitostí prohlásí: „Žena se může svobodně rozhodnout děti nemít a pak jsem přesvědčen, že má stejné příležitosti uplatnění jako muž" se realizace rovných příležitostí jeví jako velice nesnadná, až absurdní.

Ve skutečnosti je absurdní přetrvávající nutnost upozorňovat, že i muž se vyskytuje v domácnosti, ženy jsou úspěšnými vědkyněmi … Protože jsme přesvědčeni, že rovné šance mají mít všichni a všechny, že gender a feminismus nejsou sprostá slova a stereotypy jsou pozitivní i negativní, připravilo občanské sdružení Žába na prameni soutěž, která má problematiku mužských a ženských rolí představit s potřebnou nadsázkou a humorem a upozornit na důležitost tohoto tématu pro celospolečenskou diskusi.

Jak a kým bude vybrán/a vítěz/ka

Hry bude posuzovat odborná porota jmenovaná Žábou na prameni, o. s. a divadelní agenturou DILIA. Uzávěrka soutěže je 30. června 2007.Výherkyně/výherci soutěže převezmou ceny při slavnostním večeru v prosinci 2007.

Finanční ocenění získají první tři:

1. místo 15 000 Kč, 2. místo 10 000 Kč, 3. místo 5.000 Kč.

První tři oceněné texty budou představeny formou autorského čtení na akcích organizovaných Žábou na prameni, v Rádiu 1, ČRO a dalších. Vítězným autorům nabízí agentura DILIA své agentážní služby. Vítězný text bude zařazen do projektu 8@8. V rámci tohoto projektu představuje Divadlo LETÍ ve spolupráci s divadelní agenturou DILIA současné české a zahraniční hry formou scénických čtení.

www.zabanaprameni.cz/zlata/  

Soutěž finančně podpořil nadační fond: Slowak Czech Womans Fund

Partneři soutěže jsou:

Divadelní, literární, audiovizuální agentura Dilia, Radio 1 , Český rozhlas 6.

Zdroj: spalova@dilia.cz

Autor článku: Informace z divadel