21.03.2006 00:00

15. číslo časopisu Disk, časopis pro studium dramatického umění

Vyšlo 15. číslo časopisu Disk. Vedle textu mladého operního režiséra Jiřího Heřmana, ve které rekapituluje své snahy o transmisi hudebnědramatických děl do prostoru, najdete i Pár laických otázek Veroniky Bednářové k nové grantové politice města Prahy či stať Jaroslava Vostrého Scéna a scéničnost v době všeobecné scénovanosti, kde představuje nejdůležitější teze, ke kterým dospěla scénologie ve vztahu k zásadní proměně postoje člověka v mediální společnosti.

Časopis DISK

Připravuje Výzkumný ústav dramatické a scénické tvorby Divadelní fakulty AMU pro Centrum základního výzkumu AMU v Praze a MU Brno; vydává Akademie múzických umění v Praze v Nakladatelství AMU. Praha 2006, stran 190 , cena 115 Kč, pro studenty a pedagogy AMU a pro předplatitele 90 Kč. ISSN 1213-8665.

Důležitým (a v mnoha ohledech určujícím) fenoménem dnešní doby je bezesporu to, co se dá nejlépe nazvat všeobecnou scénovaností. Zkoumání tohoto fenoménu tvoří nepochybně důležitý předmět zkoumání v rámci scénologie: původ scénologie je sice spojený se studiem uměleckých děl jistého druhu a zaměření, ale ustavila se právě v souvislosti se studiem takových vlastností podobných děl, které se dají souhrnně vyjádřit pojmem scéničnost a které se takříkajíc nespecificky uplatňují i v ‘praktickém životě’ a především v kultuře. Jaroslav Vostrý shrnuje ve stati „Scéna a scéničnost v době všeobecné scénovanosti“ nejdůležitější teze, ke kterým scénologie v tomto ohledu zatím dospěla, a to zejména ve vztahu jmenovaných vlastností k zásadní proměně postoje člověka v mediální společnosti. Dnes nejrozšířenější (a všemožně propagovaný) postoj se totiž dá nejvýstižněji nazvat diváckým. Jde přirozeně o postoj zásadně odlišný od postoje, který odedávna vedl k tak rozšířenému srovnávání světa s divadlem a jednajícího člověka s hercem: místo člověka, který především jedná, jde v dnešní době o člověka, který se především baví (resp. který by se chtěl a podle přání mocenských institucí tohoto světa také měl bavit), resp. ‘si užívá’. Stať J. Vostrého tak přirozeně vede k důležité otázce. Čtěte dále zde

Z obsahu čísla:
Scéna a scéničnost v době všeobecné scénovanosti Jaroslav Vostrý
Objekt ozvláštněný objektivem Miroslav Vojtěchovský
Od techniky k imaginaci Július Gajdoš
Aktuální téma: prostor! Jiří Heřman,
Text a scénování 2 (Na okraj pěti inscenací Divadla Na zábradlí) Jan Císař,
Cesty za paní Komači Kan'ami Kijocugu / Zeami Motokijo (překlad a doslov Zdenka Švarcová)
Herec v divadle Jiřího Frejky: od hravosti k osobnostnímu herectví Jan Hyvnar,
Zpěv těla - tanec ducha (Polské antropologické divadlo) Małgorzata Jabłońska,
Pár laických otázek k nové grantové politice Veronika Bednářová,
Sympozium o japonském a čínském tradičním divadle Denisa Vostrá,
S Farmou v jeskyni v Jižní Koreji Eliška Vavříková,
Do Krakova na Baz@rt! Štěpán Pácl,
Muž sedmi sester (komedie na námět Jaroslava Havlíčka) Olga Šubrtová a Martin Glaser

Objednat lze na adrese: casopisdisk@damu.cz

Další informace včetně ukázek jednotlivých článků: http://casopisdisk.amu.cz

Převzato z www.proculture.cz

Autor článku: bulletin ProCulture