30.04.2012 09:59

230 let Stavovského divadla v Praze – tvůrčí potenciál scény v evropském kontextu

21. dubna 2013 uplyne 230 let od zahájení provozu ve Stavovském divadle v Praze (1783). Tato scéna zaujímá v divadelních dějinách Prahy mimořádné postavení. Byla prvním divadlem v českých zemích, jemuž zakladatel a stavebník hrabě František Antonín Nostic svěřil osvícenské poslání divadla jako instituce sloužící k povznesení a výchově národa. Tuto úlohu měla plnit jak ve prospěch německého, tak českého obyvatelstva Prahy, a to pěstováním vícejazyčného repertoáru činoherního a operního. Do roku 1862 se český a německý divadelní soubor o divadlo dělily. 1862 bylo otevřeno první samostatné české Prozatímní divadlo. Do roku 1920 patřilo pak Stavovské divadlo s německým repertoárem k významným evropským divadelním centrům s živými mezinárodními vazbami. V roce 1920 bylo divadlo převzato českým souborem.

Před 200 lety, v dubnu 1813, byl na místo operního ředitele Stavovského divadla angažován Carl Maria von Weber (1786 1826). Působil zde tři roky. Pod jeho vedením byla uvedena pražská premiéra Beethovenova Fidelia (1814), nastudoval zde světovou premiéru opery Faust Louise Spohra (1816) a také díla českých skladatelů, např. Jiřího Antonína Bendy (Medea, 1813) nebo Antona Röslera (Elisene, 1815). V novinách, časopisech a ve své rozsáhlé korespondenci pravidelně komentoval pražský kulturní a společenský život.

Institut umění – Divadelní ústavNárodní divadlo ve spolupráci s Mezinárodní společností Carla Marii von Webera, Národním muzeem – Českým muzeem hudby a Katedrou divadelní vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy připravují k oběma výročím víceoborovou mezinárodní konferenci.

Organizátoři tímto srdečně zvou k účasti na konferenci a očekávají příspěvky z divadelní a hudební vědy, historie, dějin umění, literatury a dalších příbuzných oborů, které budou prezentovat dosavadní badatelské výsledky a novými podněty přispějí k dalšímu výzkumu.

Termín konání konference: 18. – 21. dubna 2013

Konferenční jazyky: čeština – němčina (se simultánním tlumočením)

Předběžný program: 2 konferenční dny, návštěva představení ve Stavovském divadle, prohlídka historické budovy

Přihlášku s názvem a krátkou anotací Vašeho příspěvku zasílejte do 15. 6. 2012 koordinátorce konference Michaele Kuklové na emailovou adresu: michaela.kuklova@divadlo.cz

Autor článku: Michaela Kuklová

230 let Stavovského divadla v Praze – tvůrčí potenciál scény v evropském kontextu