23.06.2021 09:37

24. ročník olomouckého hudebního festivalu Baroko 2021 se blíží

Téma: Hudba na dvoře olomouckého biskupa Wolfganga Hanibala Schrattenbacha
„…a nechoval v hlavě nic než hudbu, opery, zpěváky, komedie, denní hostiny a cizí lidi kolem sebe…“
O Schrattenbachovi jeho nástupce J. A. Lichtenstein

24. ročník olomouckého hudebního festivalu Baroko 2021 je  dramaturgicky zaměřen na hudbu a opery provozované pro olomouckého biskupa a kardinála Wolfganga Hanibala Schrattenbacha (1660-1738). Tvoří ho koncertní část novodobých světových premiér skladeb dedikovaných významnými italskými skladateli přímo kardinálovi jako mecenáši (Mossi, Tesarini, Peli) i hudba jeho vlastních zaměstnanců (Gurecký, Zuccari), stejně jako trojice scénických provedení oper uváděných původně u příležitosti kardinálových jmenin a narozenin (Endymio, Yta innocens, Piráti).

Vznik a historie festivalu: Festival BAROKO vznikl v roce 1998 a je od počátku zaměřen na interpretaci hudby 17. a 18. století s použitím dobových nástrojů. Dramaturgie klade důraz na uvádění novodobých premiér barokních a klasicistních skladeb vzniklých v Čechách a na Moravě, nebo s úzkou vazbou na domácí mecenáše či unikátní hudebniny z regionálních sbírek. Tyto skladby realizovala v minulosti nejvýznamnější tělesa specializující se na autentickou interpretaci barokní hudby (Musica Antiqua Praha, Musica Florea, Trifolium musicae, Capella Regia, Ars Brunensis, Musica Aeterna, Collegium Marianum, Societas Incognitorum, Affetto, Solamente Naturali, Capella Academica, Hofmusici, Musica Figuralis, Ensemble Damian, Antiquarius Consort, The Czech Ensemble Baroque ad.). Řada skladeb premiérovaných na festivalu Baroko byla následně vydána tiskem nebo na CD. Většinu koncertů zaznamenává Český rozhlas Olomouc pro stanici Vltava, jejímž prostřednictvím se koncerty dostávají k širokému okruhu posluchačů.

Od roku 2001 byl festival obohacen také o scénické provozování oper, které vznikaly jako „volné rekonstrukce“ ztracených děl na původní barokní libreta. Festival tak v průběhu let inicioval vznik řady divácky mimořádně úspěšných soudobých děl (Coronide, Epibateron, Endymio, Yta innocens, Torso, Lacrimae Alexandri Magni, Saeculum coronatum, L´Arianna, Piramo e Tisbe ad.). Pro tyto inscenace byla vyrobena speciální rozebíratelná divadelní scéna Theatrum Schrattenbach, která vychází z poetiky barokní telariové scénografie.

V letech 2010-2016 se podařilo v rámci festivalu realizovat natáčení a vydání 6 profilových CD s hudbou kapelníků katedrály sv. Václava v Olomouci (Ph. J. Rittler, T. Albertini, V. M. Gurecký, J. Gurecký, A. Neumann, J. Puschann - ARTA). Od roku 2016 se festival výrazněji zaměřuje na novodobé premiéry oper provozovaných na dvoře hraběte J. A. Questenberga v Jaroměřicích nad Rokytnou, jehož nově objevená notová sbírka se zachovala z velké části ve Vídni (F. A. Míča: Operosa terni Colossi moles, Belleza e Decoro, Nel giorno natalizio, K. Muller: Il natal di Giove, L. Vinci: La contesa di Numi, A. Caldara: L´Amor non ha legge – vydáno na CD v r. 2019, ad.). Dlouhodobě zůstává v zorném poli festivalu kroměřížský archiv s hudbou olomouckých biskupů, vídeňské archivy s vazbou na České země i čeští skladatelé působící v zahraničí.

Program Baroko 2021:
8. 7. / 17:30 / Radeckého sál VMO / Vstupné 0,-
Hudba na dvoře olomouckého biskupa W. H. Schrattenbacha
Přednáška muzikoložky Jany Spáčilové

8. 7. / 19:30 / Kaple Božího Těla / Umělecké centrum UP / Vstupné 200,- / 100,-
Tomáš Hanzlík: Yta innocens (Kroměříž 1728, Praha 2004)
(Ensemble Damian, Tomáš Hanzlík)
12. září 1728 byla na dvoře olomouckého biskupa kardinála Schrattenbacha v Kroměříži inscenována latinská opera. Autorem textu i hudby byl regent místního piaristického hudebního semináře P. David Kopecký (1696-1758), kterého ke kompozici podnítil obrovský úspěch jeho opery Endymio o rok dříve. Úspěch obou oper však vzbudil žárlivost kardinálových italských hudebníků, kteří intrikami docílili odvolání Kopeckého z Kroměříže. Ten se pak již skládání světské hudby nevěnoval. Z obou oper se dochovalo pouze libreto, které s použitím skladeb kroměřížských piaristů novodobě oživil Tomáš Hanzlík.

12. 7. / 19:30 / Kaple Božího těla UCUP / Vstupné 200,- / 100,-
Giovanni Mossi (1680-1742) Sonate opera prima dedicate Cardinal di Schrattenbach (1716)
(Jiří Sycha – barokní housle, Helena Matyášová – violoncello, Filip Dvořák – cembalo)
Sbírka dvanácti houslových sonát op. 1 v corelliovském stylu, vytištěná v Amsterodamu v roce 1716. Se Schrattenbachem byl tento významný houslový virtuóz pravděpodobně v kontaktu v Římě, kde olomoucký biskup strávil s přestávkami plných jedenáct let života.

16. 7. / 19:30 / Kaple Božího Těla UCUP / Vstupné 200,- / 100,-
Girolamo Pera (1694-1771): Stabat Mater, Tomáš Hanzlík: Epitaf W. H. Schrattenbacha (Ensemble Damian, Tomáš Hanzlík)
Novodobá světová premiéra duchovní kantáty Schrattenbachova kapelníka. Rozsáhlé a reprezentativní Perovo Stabat Mater bylo provedeno rok před Schrattenbachovou smrtí. Na autografní partituře dochované v Benátkách jsou uvedena i jména kroměřížských dvorních zpěváků. Druhá kantáta zhudebňuje text Schrattenbachova kroměřížského náhrobku, jehož autorem je olomoucký sochař Ondřej Zahner.

18. 7. / 19:30 / Kaple Božího Těla UCUP / Vstupné 200,- / 100,-
Tomáš Hanzlík: Endymio (Kroměříž 1727, Olomouc 2001)
(Ensemble Damian, Tomáš Hanzlík)
Antický mýtus o sličném mladíkovi Endymionovi byl pro své silné poselství o umění, které je stejně jako on nesmrtelné a mladé, oblíbeným námětem ve všech epochách. Autorem libreta i nedochované hudby byl regent místního piaristického hudebního semináře P. David Kopecký (1696-1758). Jeho učitelem kompozice i hry na housle byl Carlo Zuccari, jehož houslový koncert provede v novodobé premiéře na závěrečném koncertě Musica Florea.

29. 7. / 19:30 / Atrium Jezuitského Konviktu / Vstupné 200,- / 100,-
Tomáš Hanzlík: Piráti (Olomouc 2021)
(Ensemble Damian, Tomáš Hanzlík)
Světová premiéra neobarokní opery na text Milana Šedivého. Dobrodružná komedie se odehrává v Neapolském zálivu, kde ve Schrattenbachových křesťanských vodách přepadá lodě islámský diverzant.
Bohatý obchodník Bertocci, veze svou jedinou dceru Violu z Benátek do Neapole, aby jí tam vylepšil společenskou prestiž sňatkem se zchudlým šlechticem Giovannim. Během plavby však kupeckou loď přepadnou piráti a bez velkého odporu její vyděšenou posádku zajmou. Bertocci je vysazen ve člunu nedaleko Neapole, aby sehnal za dceru výkupné. Giovanni ho však přemluví, aby neutrácel a dceru si s pomocí jeho vojáků vzal zpět násilím. Mezitím se kapitán pirátů Ali do Violy bezhlavě zamiloval. Ta zprvu vzdoruje, ale poté co jí Ali nabídne všechny své poklady, nakonec jeho lásku opětuje. Mezitím k pirátovu ostrovu dorazí bouří vážně poškozená loď s Giovanniho vojáky. Pevnost jejich útoku odolává. Do hry vstupuje pirátova zhrzená milenka Dorilla, která se chce pomstít za zradu. Prozradí Bertoccimu a Giovannimu, jak se dostat do pevnosti tajnou chodbou, aby mohli odvést Violu bez dalšího boje. Zůstává jako rukojmí s Giovannim, do tajné chodby vstupuje Berocci sám. Viola však o návratu nechce ani slyšet a také Bertocci sám s pirátovou šavlí pod krkem uzná, že to není zase tak špatná partie. Když Ali, Bertocci a Viola vstoupí do stanu vojenského ležení, spatří Giovanniho s Dorillou v milostném objetí. Giovanni však trvá na dohodnutém sňatku s Violou. Ustoupí pouze za úplatu, kterou mu pirát nakonec slíbí, aby ho Giovanni zároveň zbavil i bývalé milenky. Chystají se tedy hned dvě svatby, šlechtické tituly se konec konců dají taky koupit.

2. 8. / 19:30 / Kaple Božího těla UCUP / Vstupné 200,- / 100,- / kapacita 97
Carlo Tesarini (c. 1690-1766) La Stravaganza
Carlo Zuccari (1704-1792) Koncert pro housle Es dur (Musica Florea, Marek Štryncl)
Sbírka orchestrálních skladeb biskupova “direttore della musica instrumentale“ dedikovaná Schrattenbachovi v Brně a vydaná v roce 1737 v Amsterodamu. Program je doplněn o novodobou premiéru koncertu houslového virtuóza biskupovy kapely, který se svým bratrem zpěvákem pobýval v letech 1725-1729 v Kroměříži. Byli ubytovaní v piaristickém semináři. Na oplátku vyučovali regenta hudebního semináře P. Davida Kopeckého hře na housle a kompozici.

Pořádá Tomáš Hanzlík ve spolupráci s Ensemble Damian z. s., Katedrou hudební výchovy PdF UP, Filozofickou fakultou UP, Vlastivědnou společností muzejní v Olomouci z. s.
za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Statutárního města Olomouce a Olomouckého kraje.

baroko.olomouc.eu

 

 

Autor článku: Tomáš Hanzlík; Foto: Baroko Olomouc