23.09.2022 15:27

30 CED: Centrum experimentálního divadla slaví v Brně 30 let své existence!

Před třiceti lety vydal Úřad města Brna (kancelář primátora) první zřizovací listinu Centra experimentálního divadla, vymezující dobu zřízení tohoto právního subjektu od 1. ledna 1992. Vymezení účelu a předmětu činností bylo definováno jako „poskytování kulturních služeb v oblasti divadelnictví/ divadelní tvorba, pořádání a organizování divadelních festivalů zaměřených na studiové experimentální scény, vyhledávání a garance vznikajících kvalitních experimentálních aktivit." Co vše se za třicet let existence CEDu odehrálo, a jaké jsou jeho vize do budoucnosti, představí výroční oslavy 1. 10. 2022.

„Centrum experimentálního divadla je mimořádná kulturní instituce, která již svou strukturou nemá v ČR obdoby. Několik velmi odlišných nekomerčních scén s vlastním uměleckým vedením a programem – Divadlo Husa na provázku, HaDivadlo a Terén – vytváří specifickou kulturní síť a podstatným způsobem spoluutváří jedinečného genia loci města Brna.“ Miroslav Oščatka, ředitel CED

V průběhu celého roku 1992 a 1993 přitom docházelo k různým událostem, kterými Centrum experimentálního divadla vstoupilo do veřejného života. Za všechny zmiňme například vyvázání HaDivadla a Divadla Husa na provázku ze svazku Zemského divadla v Brně; Otevření dveří Domu Pánů z Fanalu; inscenace-happening Posledních 24 hodin po 24 letech a následný Husí pochod; převzetí vedení Centra experimentálního divadla zkolaudovaného areálu na Zelném trhu 9 a jeho slavnostní otevření; zahájení mezinárodního festivalu Divadlo v pohybu (IV); … Myšlenka založení CED sahá dokonce již do roku 1986, kdy byl poprvé formulován jeho dramaturgický model. Organizační podoba byla následně soustavně připravována od roku 1987. Při připomínání založení Centra experimentálního divadla je proto potřeba brát v úvahu tento procesuální charakter, v jehož rámci by odkazování k jediné události představovalo příliš reduktivní pohled.

„Oslavy CED nesoustředíme jen na sobotu 1. října – zahájí je program všech divadel v předcházejících dnech: ve středu 28. září zve Divadlo Husa na provázku na inscenaci Setkání spiklenců, ve čtvrtek 29. září uvede HaDivadlo představení Naši, a v pátek 30. září se v obchodním centru na Dornychu uskuteční unikátní kulturní program a večírek k tříletému výročí platformy Terén. I později po sobotních výročních oslavách bude možné navštívit výstavy archivní minulosti i utopické budoucnosti CED (obojí na Zelném trhu). V roce 2023 dokonce vyjde samostatná publikace věnovaná třiceti letům existence CED.“ Miroslav Oščatka, ředitel CED

Celodenní oslavy 30 CED se uskuteční jako společný kontinuální program v sobotu 1. 10. 2022 v celém areálu CED na Zelném trhu. Na jeho přípravách se podílejí všechny subjekty CED, tedy Divadlo Husa na provázku, HaDivadlo, Terén, Časopis CEDIT a Ambasáda nezávislé běloruské kultury v ČR.

V sobotu 1. 10. odpoledne budou mít diváci možnost projít si celý areál na Zelném trhu, včetně zákulisí a běžně nepřístupných míst. V podvečer slavnostně otevřeme výstavy archivu a utopické budoucnosti CED. Následovat bude debata o podobách současného divadla a možnostech fungování kulturních institucí. Představíme také náš časopis CEDIT a činnost Ambasády nezávislé běloruské kultury v ČR. Po debatě s pamětníky zahájíme společenský večer v režii Ivana Buraje s koncertem na Velkém sále DHNP.“ Miroslav Oščatka, ředitel CED

PROGRAM OSLAV 30 CED : https://ced-brno.cz/cs/projects/30-CED/

Autor článku: Amálie Bulandrová