13.11.2001 00:00

4. mezinárodní sympozium mladých teatrologů

pořádá Ústav divadelní a filmové vědy Filozofické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně
a
Rakouský ústav pro východní a jihovýchodní Evropu, odbočka Brno

Fenomén režie a proměny inscenačních postupů v divadle 20.století

22.-23. listopadu 2001
Filozofická fakulta MU, Arna Nováka 1, Brno
budova C, 4. poschodí, velká zasedací místnost č. 214

 

PROGRAM KONFERENCE

22.11. 2001

9.30-12.30

Zahájení
Chairman: Zdenka Marková

Lenka Šaldová (Praha:
Ladislav Štros-představitel jednoho z klíčových směrů české operní režie 2.poloviny 20.století

Dana Toncrová (Brno): Instrumentální divadlo Mauricia Kagela

Alice Bártová (Brno): Děrevo a jeho osobitý styl jevištního vyjádření

Lisa-Maria Cerha (Wien): Jan Fabre's Dance Theatre Stage Design (Scénografie v tanečním divadle Jana Fabrea)

Zdenka Marková (Bratislava):
Dramatický text a herecká partitura

Diskuse - Discussion

12.30 - 14.00 - Přestávka na oběd - Lunch Break

14.00 - 17.00
Chairman: David Drozd

Pavel Klein (Brno):
Stanislavského režijní koncepce Maeterlinckových Slepců v MCHAT

Klára Kovářová (Brno):
Matthias Hartmann a jeho inscenace hry Botho Strausse Der Kuß des Vergessens

Zdeňka Brandejská (Brno):
Podoby nostalgie v inscenaci Tří sester Vladimíra Morávka

David Drozd (Brno):
Jak se dělá z avantgardy kýč?

David Chlupáček (Olomouc):
Režie v mezních případech divadla - eliminace nebo integrace

Diskuse - Discussion

Večer: Návštěva divadelního představení, případně pokračování diskuse v některé brněnské hospůdce...

23.11.2001

10.00-13.00
Chairman: Jana Horáková

Martin Pšenička (Brno):
Konkrétní divadlo

Kateřina Neveu (Brno/Amsterdam):
Holandské divadlo v zajetí postmoderny aneb Stroje

Katharina Wessely (Wien):
The Relation between Fiction and Reality in the Theatrical Works of the Vienna Group (Vztah fikce a reality v divadelních tvorbě Vídeňské skupiny / Wiener Gruppe)

Martin Prinz (Wien):
Frank Castorf's Theatre of Montage (Divadlo montáže Franka Castorfa)

Jana Horáková (Brno):
Performance art interaktivních médií

Diskuse - Discussion

Autor článku: redakce