15.09.2020 15:03

46. sezona HaDivadla: od Vnímání k Představení

„Dá se adaptovat bez radosti? Kdy vlastně celá ta krize začala?“ ptá se kolektiv HaDivadla v novém manifestu ke 46. sezoně 2020/21, jež nese název Adaptace. Soubor ji v září otevřel premiérou autorské inscenace Vnímání (režie Ivan Buraj), kterou odložil na základě březnových opatření při šíření pandemie. Rovněž na jaro původně plánovaný titul Moby Dick, který v HaDivadle aktuálně zkouší Rastislav Ballek, vytvoří svou premiérou – 8. listopadu – symbolické pojítko mezi oběma „nouzovými“ sezonními cykly.

Krizovou situaci, kterou nemoc COVID-19 v globálním prostředí zvýraznila, vnímají tvůrci HaDivadla v logické souvislosti se sítí událostí i trvajících procesů týkajících se klimatických změn, politického a společenského štěpení a ztráty důvěry v udržitelnou budoucnost. V manifestu sezony se pokoušejí akutní výzvy formulovat takto: „Ještě nedávno jasné ohraničení mezi přírodním a lidským zaniklo a my máme příležitost vidět, jak jsme všichni překrytí a jak na sobě závisíme. Žijeme v prostředí, za jehož stav spoluzodpovídáme, ale které zároveň nebude nikdy zcela pochopitelné a proto i navždy zůstane trochu mimo naši kontrolu. Je tedy nevyhnutelné začít mluvit o způsobech adaptace na tuto křehkost a provázanost – o adaptaci, která bude buď vědomá anebo nucená vnějšími okolnostmi.“ Cyklus premiér, který během sezony 2020/21 v divadle vznikne, se k daným otázkám a aktualizaci osobních i univerzálních návyků a jistot bude vztahovat. Tvůrci se vydají cestou dramatizace prozaického textu, autorskou a pohybově-zvukovou metodou a využijí i formy dlouhotrvajícího programu „výstavního“ kurátorského charakteru.

Po listopadové adaptaci Moby Dicka, v níž v režii Rastislava Balleka a výpravě Matěje Sýkory vystoupí osm mužských protagonistů, se v únoru mohou diváci těšit na další spolupráci souboru s Kamilou Polívkovou. Ta připraví adaptaci monologického románu rakouské autorky Marlen Haushoferové Zeď, díla, které je v domovině již od svého vzniku (1963) pokládáno za kultovní. Vlivné je nejen díky uhrančivému a úspornému jazykovému stylu, ale především pro radikální alegoričnost a zachycení nadčasového motivu izolace a potřeby nalézt stálý rytmus v lokálním environmentu. V květnu se se souborem při spolupráci poprvé setká režisér a autorský tvůrce Jiří Adámek. Jeho projekt, který připravuje společně s Klárou Hutečkovou, láká na sebereflexivní název Po celou dobu představení probíhá představení a v inspiraci mj. esejí francouzského filozofa Quentina Meillassouxe a knižním souborem Mysl v terénu se v návaznosti na předchozí počiny přesune k průzkumu motivu náhody, pravděpodobnosti a budoucnosti. Premiéra je v plánu na květen. Sezonu uzavře společný projekt chystaný ve spolupráci s platformou Terén. Vícedenní program v perspektivě tématu Adaptace má za cíl propojit estetické i mimoestetické zkušenosti a sdružit přednáškový, výstavní či participativní mód setkání s diváky. Odehraje se v červnu v HaDivadle.

V podzimním období sezony 2020/21 čeká HaDivadlo po předvedení Prezidentek na festivalu Divadlo v Plzni také účast na odložené 24. Divadelní Floře Olomouc, a to speciálním uvedením Woyzka na domácí scéně za účasti zájezdu olomouckého publika (16. 11.). V říjnu se obě nejnovější premiéry v režii Ivana Buraje Naši – Studie rozhovoru o klimatické krizi a Vnímání představí v pražské premiéře v Divadle Archa (21. a 22. 10.).

Nejbližší společnou akcí HaDivadla a Centra experimentálního divadla (Divadla Husa na provázku a platformy Terén) je již 18. 9. diskuzní program s názvem Vykolejit: Diskuze k (post)pandemické situaci, konaná za účasti řady hostů společenskovědních, tvůrčích, politických i environmentálních kontextů. Vlastní pokračování série Diskuzí A2 pořádá HaDivadlo 24. 9. (v návaznosti na premiéru Vnímání) – tématem je Nerůst? a vystoupí při ní vedle moderátora Matěje Metelce politoložka Kateřina Smejkalová a fyzik Prokop Hapala.

www.hadivadlo.cz

Autor článku: Marie Rotnáglová