02.12.2004 00:00

6-ti měsíční tvůrčí pobyt v Bernu

Divadelní ústav ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR

a

Odborem kultury města Bern 

 

vypisuje

 

6 měsíční tvůrčí pobyt v Bernu v termínu od 1. 8. 2005 do 31. 1. 2006 v rámci bilaterálního rezidenčního projektu. Cílem tohoto výměnného programu je podpora a spolupráce v umělecké oblasti mezi Českou republikou a Švýcarskem. 

 

O stipendium mohou zažádat výtvarní umělci, kteří mají stálý pobyt nebo pracují v České republice. Předpokladem je vysoká umělecká úroveň, schopnost komunikace a dobrá znalost mluvené němčiny, francouzštiny nebo angličtiny. 

Stipendistovi bude hrazen pobyt a šestiměsíční  stipendium ve výši 2. 000,- CHF měsíčně, cestovní náklady si uhradí sám.

 pozn. redakce: Přihláška je ke stažení v rámečku vpravo.

 

Žádost o udělení tvůrčího pobytu

 

Cmusí obsahovatB

 

I.     Přihlášku čitelně vyplněnou ve všech bodech.

 

II.    Přílohy

1.  Motivační dopis v češtině a v jednom ze tří uvedených cizích jazyků  (jak svůj pobyt využiji pro svou profesionální práci a tvorbu) v rozsahu max. 2 stran. 

2.  Profesní životopis žadatele a přehled dosavadních realizovaných projektů v češtině a v jednom ze tří uvedených cizích jazyků včetně obrazové dokumentace tvorby z posledních let (max.20 fotografií nebo katalog).

 

Podmínky pro podání žádosti

 

Projekt zpracovaný podle uvedených podmínek musí být zaslán  poštou nebo osobně doručen na adresu: Divadelní ústav, Tatjana Langášková, Celetná 17, 110 00 Praha

(Telefon 224 809 112, e-mail: tana.langaskova@divadlo.cz)

                       

Uzávěrka přihlášek :                    15.ledna 2005

 

·       Po termínu předložené žádosti (rozhoduje razítko pošty), neúplně či chybně zpracované projekty nebudou do výběrového řízení zařazeny.

·       Zaslané žádosti se nevrací.

·       Zaslané žádosti posoudí odborná rada v Praze, složená z nezávislých odborníků, která provede konečný výběr. 

·       Vybraný uchazeč obdrží stipendium prostřednictvím Odbory kultury města Bern.

·       O výsledku konkurzu budou předkladatelé vyrozuměni do konce ledna 2005.

 

Autor článku: redakce