22.05.2018 12:00

9. ročník Vršovického festivalu talentů – Divadelní defilé paradigmat existenciální filozofie

Již 9. ročník Vršovického festivalu talentů – Divadelní defilé paradigmat existenciální filozofie (velké témata lidského života/hluboce lidská témata)

Letošní ročník nabízí zcela novou obsahovou a formální rovinu pedagogické a divadelní činnosti našeho Studia. Poprvé se všechny věkové kategorie cíleně zaměřily na univerzální lidské témata naší existence, které autorsky zpracovaly do samostatných divadelních představení s jednotnou formou malého obchůdku – kiosku. Vznikla tak mozaika generačních pohledů, či postojů konkrétní kohorty mladých lidí vůči základním životním otázkám (jak budu žít?, s kým?, co budu dělat?, odkud přicházím? apod.). Toto jednotné zadání si každá skupina samostatně autorsky zpracovala tak, aby připravila interaktivní představení s názvem „Kiosek“.

Je to vlastně dobrodružná hra na obchody, kdy se herci i diváci pokouší zábavnou formou, různými divadelními prostředky a formami, prozkoumávat a pohrávat si, vyjadřovat se, mluvit o nich a k tomu, ptát se, nacházet i nenacházet odpovědi na jednotlivá existenciální témata, hledat, bavit se, zpívat, či tančit. Každé představení je proto jakýmsi „probouzejícím okamžikem“, impulzem, který staví účastníka „obchodní transakce“ tváří tvář vybrané situaci a nutí ho zaujmout postoj. Mezi podnětem a reakcí tak vzniká prostor pro svobodu volby. A výstupem tohoto procesu je poznání herce i diváka – uvědomení si své odpovědnosti za svůj vlastní „projekt“ (specifický lidský úděl, život).

Naším cílem totiž není profesionalita a bezchybnost a výkon z představení, ale spíše schopnost improvizovat, zkusit si jiné možnosti, vyřešit problém a naučit se pracovat s nepředvídatelnými okolnostmi. Společné témata a forma dávají každému představení pouze rámec. V něm se tak má možnost rozvinout prostor pro kreativní hledání odpovědí a cest k sebepoznání, nalezení smyslu seberealizace, hodnoty, svých principů... Každý účastník – herec i divák, může díky přímé konfrontaci s konfliktem navozeným situací, prozkoumat svůj vztah k sobě a světu, odhalit projevy lidské osobnosti, reflektovat zkušenosti svoje i skupiny, ale i lépe identifikovat normy, očekávání, teorie, předsudky dnešního světa.

Odpovědná osoba, režie, dramaturgie: Erika Merjavá
Účinkují: děti, mládež a dospělý Talent drama studio, z.s.

http://www.talentdrama.cz/

Autor článku: Zuzana Bauerova