17.02.2023 10:35

Akademie IDU 2023 – uzávěrka prodloužena!

Ještě stále máte možnost přihlásit se do manažerského programu Akademie IDU. Nový termín uzávěrky je 28. února. Program pro kulturní manažery je zaměřen na strategické myšlení, plánování a leadership.


Otevíráme vzdělávací program Akademie IDU 2023 pro kulturní manažery, který bude zaměřen na strategické myšlení, plánování a leadership. Program se bude konat ve čtyřech blocích od května do září. Pod vedením lektorů a koučů vás provede k vypracování strategického plánu.

Základní informace o kurzu

Komu je kurz určen

Kurz je určen vedoucím pracovníkům (ředitelkám/ředitelům) kulturních organizací, kteří chtějí pracovat na definování a dosahování cílů svých organizací. Předpokladem účasti je, aby se vaše organizace nacházela ve stavu vhodném pro plánování dalšího rozvoje. Pro stabilitu vaší organizace, schopnost rozvíjet umělecké nápady či síťovat se na mezinárodní úrovni potřebujete vědět, kdo jste, co a pro koho děláte a kam konkrétně směřujete. To vám pomůžeme pojmenovat ve formě strategie

Náplň kurzu

Vybraní účastníci budou během několika workshopů kontinuálně pracovat na řešení konkrétních úkolů, které povedou k vypracování strategického plánu vaší organizace. Kromě tvorby strategie se kurz bude věnovat i dovednostem nutným pro její naplnění. Zjistíte, jak se stát lepším leaderem. Seznámíte se s tím, jak prostřednictvím hodnot lépe motivovat vaše zaměstnance. Naučíte se techniky komunikačních dovedností a jak správně vést hodnotící pohovory.

K zadávání a odevzdání úkolů využijeme prostředí Google Classroom.

V kurzu budeme reflektovat aktuální situaci a hledat možnosti, jak adaptovat Vaši organizaci do nové (post)krizové reality. Budeme sdílet dobrou praxi a spolupráci napříč odvětvími a hledat vhodné nové struktury a obsahy.

Každá organizace nominuje dva účastníky: ředitele/ku a kolegu/ni z vedení organizace. Účastníci se zavazují k účasti na všech akcích programu.

Podmínky přihlášení

Přihlaste se pokud

  • vedete kulturní organizaci,
  • potřebujete vytvořit strategický, nebo krizový plán pro vaši organizaci
  • můžete se zúčastnit všech termínů workshopů 10. - 12.5., 31.5., 21.-23.6., 18.-20.9. (vícedenní workshopy začínají v odpoledních hodinách)
  • zapojíte do plnění úkolů vedoucích ke strategickému plánu své kolegyně a kolegy

Cena kurzu

Poplatek za kurz činí 18 500 Kč včetně DPH (jedná se o dotovanou cenu). Částka zahrnuje účast dvou zástupců z jedné organizace na workshopech, studijní materiály, konzultační hodiny, občerstvení a ubytování na jednom ze tří workshopů. První dva workshopy (třídenní a jednodenní) se uskuteční online, třetí a čtvrtý workshop se uskuteční fyzicky ve vybrané kulturní organizaci.

Kritéria výběru

Předpokládáme účast deseti organizací, které vybere komise IDU na základě zaslaných přihlášek. Hlavním kritériem bude motivace žadatelů. Přihlédneme i k oborové, geografické a typové vyváženosti přihlášených organizací.

Přihlásit se zájemci mohou do 28. února!


Podrobný program, informace o lektorech kurzu a přihlášku naleznete na webových stránkách Akademie IDU.

Plné znění výzvy

Kontakt: Barbora Comer, barbora.comer@idu.cz, +420 775 856 540

Autor článku: IDU