03.01.2022 09:02

Akademie IDU – výzva pro rok 2022

Otevíráme vzdělávací program Akademie IDU 2022 pro kulturní manažery, který bude zaměřen na strategické myšlení, plánování a leadership.

Program se bude konat ve třech blocích (vždy 2,5 dne) od března do června, pod vedením lektorů a koučů vás provede k vypracování strategického plánu.

Kurz je určen vedoucím pracovníkům (ředitelkám/ředitelům) kulturních organizací, kteří chtějí pracovat na definování a dosahování cílů svých organizací. Předpokladem účasti je, aby se vaše organizace nacházela ve stavu vhodném pro plánování dalšího rozvoje. Pro stabilitu vaší organizace, schopnost rozvíjet umělecké nápady či síťovat se na mezinárodní úrovni potřebujete vědět, kdo jste, co a pro koho děláte a kam konkrétně směřujete. To vám pomůžeme pojmenovat ve formě strategie.

Vybraní účastníci budou během tří dvoudenních workshopů a dvou individuálních konzultací (online i offline) kontinuálně pracovat na řešení konkrétních úkolů, které povedou k vypracování celkového strategického plánu jejich organizace. K zadávání i odevzdání úkolů využijeme prostředí Google Classroom. Kromě strategií se kurz bude věnovat i dovednostem nutným pro jejich naplnění. Seznámíte se s tím, jak pracovat s hodnotami vašich zaměstnanců tak, aby byli motivovaní. Naučíte se techniky komunikačních dovedností, jak správně vést hodnoticí pohovory, jak být dobrým leaderem i jak zaujmout svojí myšlenkou díky dobrému pitchingu.

V kurzu budeme reflektovat danou situaci a potřebnou adaptaci vašich organizací na novou „postcovidovou realitu“. Budeme sdílet dobrou praxi a spolupráci napříč odvětvími a hledat nové vhodné struktury a obsahy.

Každá organizace nominuje dva účastníky: ředitele/ředitelku a kolegu/kolegyni z vedení organizace. Účastníci se zavazují k účasti na všech akcích programu.

Uzávěrka: 15. 1. 2022

Podrobnosti najdete na webu IDU.

Autor článku: Převzato z: https://www.culturenet.cz/