16.10.2020 08:45

Aktuální podmínky pořádání akcí

Usnesení vlády ČR o pojetí krizového opatření s účinností od 14. října 2020 od 00.00 do 3. listopadu 2020 23.59 hod (tedy do plánovaného konce nouzového stavu).

  • zkoušení je možné, jde-li o výkon práce pro stejného zaměstnavatele, případně pokud jde o osoby společně vykonávající podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost,
  • společný zpěv více než 5 osob ve vnitřních prostorech staveb je zakázán, a to i když se jedná o výkon práce nebo podnikatelské činnosti
  • v práci nejsou povinné 2 metrové rozestupy
  • hromadné akce povoleny do 6 osob (uvnitř i venku), ale je zakázáno pořádání koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých představení včetně cirkusů a varieté
  • je možné streamovat koncert/představení (bez diváků) při dodržení výše uvedených podmínek
  • stále platí výjimka z nošení ochrany dýchacích cest při provádění autorského díla

Všechna přijatá opatření jsou v plném znění k dispozici na stránkách MZČR.

Autor článku: Mimořádný zpravodaj IDU Kultura v karanténě, 15. 10. 2020