12.11.2012 15:57

Apocalypse Now! Festival na téma „Konec civilizace?“ v prosinci v HaDivadle

V prosinci 2012, v neklidném čase posledních dní před avizovaným koncem světa podle mayského kalendáře, proběhne v HaDivadle festival Apocalypse Now!, přehlídka inscenací, které vznikaly od prosince 2011 v rámci dramaturgického cyklu „Konec civilizace?“.

Ať už si o „fenoménu 2012“ myslíme cokoli, zůstává nesporným faktem, že indikuje určité pohyby ve společnosti – je projevem skryté nespokojenosti se stavem a uspořádáním světa, projevem krize hodnot, obav z budoucnosti, je určitým hraničním stavem, kdy tušíme, že staré pořádky už platit nemohou, protože svět se proměnil, ale ty nové ještě neznáme. Období finanční, politické i duchovní krize, kterou současná západní společnost prochází, s sebou nese příslib otevírání možných alternativ, inspirativních myšlenkových konceptů, nových cest, jimiž se naše společnost může v budoucnosti ubírat. Právě tato doba by se měla stát dobou dialogu, setkávání, překračování hranic jednotlivých oborů i úzkých osobních hledisek směrem k hledání společného východiska z krizí, hledání nových konceptů správy věcí vezdejších v materiální i duchovní rovině.

Dramaturgický cyklus „Konec civilizace?“ odstartovala v prosinci 2011 premiéra Poruchy, současné německé hry Falka Richtera o kolapsu civilizační infrastruktury, kterou doprovází řada mezilidských excesů a hlubokých osobních krizí.
Svět v ohrožení
, autorská inscenace Jiřího Havelky, zpracovává současný fenomén CCD (syndrom rozpadu včelstev), který představuje závažnější a akutnější hrozbu než globální oteplování.
Soumrak samců
, autorská inscenace Slávy Daubnerové, inspirovaná dokumentem Terezy Tara Hormonální akvárium, vychází z další ekologické hrozby současnosti, kdy je pitná voda kontaminována endokrinními disruptory a syntetickými estrogeny z hormonální antikoncepce, pod jejichž vlivem se samci různých živočišných druhů mění v samice.
Tajná zpráva z planety matek/Mamma guerilla
, hra mladé česko-chilské autorky Anny Saavedra, rozvíjí prostřednictvím sci-fi žánru variace na téma „vše, co jste kdy chtěli vědět o mateřství, ale báli jste se zeptat“. Zároveň je připomínkou základní podmínky pro pokračování lidského rodu v rovině biologické i symbolické.
Perplex,
další současná německá hra dramatika Maria von Mayenburga, která má premiéru 6. prosince 2012, pak celý cyklus uzavírá. Perplex je sarkastickou filosofickou kontemplací o nepoznatelnosti současného světa, reality, která nás obklopuje a o neuchopitelné identitě nás samých, to vše na půdorysu nevinně vyhlížející konverzační komedie s řadou nečekaných zvratů.

Kromě inscenací HaDivadla bude v rámci festivalu možno shlédnout inscenaci Terminus hostujícího Divadla LETÍ. Terminus je nejnovější text jednoho z nejzajímavějších současných irských dramatiků, Marka O´Rowea. Tři monology ze současného Dublinu, dvě ženy a tajemný mladík v nich vyprávějí drsné příběhy, zpočátku realistické, později mystické, prostoupené démony a anděly…Terminus je velmi temná hra, zneklidňující a krutá, ale také plná černého irského humoru.


HaDivadlo: Porucha

Program festivalu:
Perplex  - 6.12.
Soumrak samců  - 13.12.
Terminus – divadlo Letí, host HaDivadla - 14.12.
Tajná zpráva z planety matek/Mamma guerilla – 15. 12.
Svět v ohrožení – 20. 12.
Porucha – 21. 12. a závěrečný apokalyptický mejdan „Čekání na RESTART“ s hudebním překvapením

Autor článku: HaDivadlo

Apocalypse Now! Festival na téma „Konec civilizace?“ v prosinci v HaDivadle