19.05.2021 09:06

Apríl sa v Divadelnom ústave niesol v znamení nových publikácií

Pomyselná knižnica Divadelného ústavu je bohatšia o dva nové knižné prírastky. V priebehu apríla 2021 totiž Divadelný ústav vydal výber zo súčasnej rakúskej drámy pod názvom Rakúska dráma, ako aj zborník príspevkov z kolokvia, ktoré sa týkalo česko-slovenských divadelných vzťahov – Česká a slovenská vzájomnosť v profesionálnom divadle a tanci od roku 1993. Uvedené publikácie sú dostupné v sieti slovenských kníhkupectiev, ako aj v IC Prospero na Jakubovom nám. 12.


Rakúska dráma

Divadelný ústav vydal v edícii Nová dráma/New Drama výber zo súčasnej rakúskej drámy. Publikácia obsahuje hry Ewalda Palmetshofera, Ferdinanda Schmalza a Miroslavy Svolikovej.

Divadelné hry Ewalda Palmetshofera už diváci mali možnosť vidieť aj v slovenských divadlách, rodičia Miroslavy Svolikovej pochádzajú zo Slovenska a divadelná hra Ferdinanda Schmalza je inšpirovaná svetoznámou hrou Huga von Hofmannsthala Jedermann, ktorú poznáme aj v našom kultúrnom kontexte.

„Hrami Ewalda Palmetshofera, Ferdinanda Schmalza a Miroslavy Svolikovej sa začala nová éra v postmodernom, resp. postdramatickom divadle. Ich texty sú starostlivo vypracované umelecké artefakty, ktoré estetickým spôsobom narušujú normatívnosť a nevyhýbajú sa ani prekvapujúcim metaforám a slovným hrám.“

Hilde Haider-Pregler, autorka úvodnej štúdie

Viac informácií o publikácii Rakúska dráma.


Česká a slovenská vzájomnosť v profesionálnom divadle a tanci od roku 1993
Zborník príspevkov z kolokvia, ktoré sa konalo z iniciatívy Divadelného ústavu

Štúdie: Katarína Kövesdi Cvečková, Monika Čertezni, Eva Gajdošová, Dagmar Inštitorisová, Jan Kerbr, Iva Mikulová, Karol Mišovic, Nora Nagyová, Tereza Zálešáková
Odborný garant kolokvia a zostavovateľ: Mgr. art. Karol Mišovic, PhD.
Lektori: Mgr. et Mgr. Kamila Černá, MgA. Marek Godovič, PhD., Mgr. Miloslav Juráni

Aká je umelecká spolupráca a nadväznosť po definitívnom rozdelení Československej republiky? Akým spôsobom sa udržiavajú vzájomné väzby a do akej miery nachádzajú dnes umelci uplatnenie v krajine, ktorá bola kedysi ich spoločnou vlasťou? Tieto a mnohé iné otázky boli nosnými témami druhého medzinárodného odborného kolokvia venovaného česko-slovenským divadelným vzťahom, ktoré bratislavský Divadelný ústav zorganizoval v rámci osláv storočnice vzniku prvej Československej republiky a nadviazal tak na rovnomennú konferenciu z roku 2016. Publikácia je rozčlenená do troch okruhov: Tanec a alternatívne divadlo, Činohra – slovenské divadlo a Činohra – české divadlo.

Zoznam štúdií:

  • Tanec a alternatívne divadlo | Eva Gajdošová – V AKO VACULÍK (pôvodná tvorba a progresívne tendencie v tvorbe Libora Vaculíka na scéne SND)
  • Tanec a alternatívne divadlo | Monika Čertezni – HYBAJ HO! (za slovenským tancom do Prahy)
  • Tanec a alternatívne divadlo | Katarína Kövesdi Cvečková – Tvorba Petry Tejnorovej na slovenskej scéne
  • Činohra – slovenské divadlo | Karol Mišovic – Česká realistická dráma na slovenských profesionálnych javiskách od roku 1993
  • Činohra – české divadlo | Jan Kerbr – Hvězdy slovenského divadla na českých jevištích (ve světle osobní zkušenosti i kritických ohlasů)
  • Činohra – české divadlo | Tereza Zálešáková – Od Draculy k Draculovi: cesta režiséra Jozefa Bednárika českým muzikálem
  • Činohra – české divadlo | Iva Mikulová – Slovenští tvůrci v Městském divadle Zlín
  • Činohra – české divadlo | Dagmar Inštitorisová – Scénografie Jozefa Cillera v Českej republike
  • Činohra – české divadlo | Nora Nagyová – Osobnosti slovenskej divadelnej scénografie a ich poetika a vplyv na českých divadelných scénach

Viac informácií o publikácii Česká a slovenská vzájomnosť v profesionálnom divadle a tanci od roku 1993.

Autor článku: Eva Fačková